E-mailCímlap

Vissza


Videós idők

ArchiCAD 7.0

Szupervékony Visor

Adobe Acrobat 5.0

iMic

Grappler SCSI 906F

USB 2.0

A színkezelés ... II. rész

- a termelési folyamatban
- előny a Mac-nél

ArchiFM 2000

Az Apple magyar szíve

Az OS X gyártásra kész

Virtuális könyvkiadó

Az Év Diákterve

AppleNews


Előfizetés

Hirdetés

Impresszum

Kótya-Vetye feladás


Az „eszközfüggetlen szín” kifejezés azt a színt jelzi, amely nem kötôdik egyetlen nyomtatási, vagy képalkotó technológiához sem. A képfeldolgozásban tapasztalható trendek arra ösztönöznek bennünket, hogy az eredeti képadatokat LAB, vagy RGB fájlok formájában ôrizzük meg. Ezekben a fájlokban a színek függetlenek maradnak, amikor szükséges, a ColorSync az akkori igényeknek, felhasználásnak megfelelô konverziót elvégzi. Így biztosítható a maximális minôség az adott nyomtató, képernyô, vagy képrögzítô használatakor is.

A levilágítás természete drasztikusan megváltozott, mióta a DTP forradalma 1984-ben elkezdôdött. Hosszú évtizedeken keresztül minden nyomtatási eljárás filmet használt, ma már a nyomtatási feladatok nem elhanyagolható és egyre növekvô százaléka a számítógépbôl közvetlenül a nyomólemezre világítva készül, (elsôsorban az ofszet és a flexo eljárások tudják nélkülözni a film közbeiktatását).

Közvetlen digitális nyomdagépek is léteznek ma már, amelyek egyáltalán nem használnak nyomólemezt, vagy csak olyant amelynek elôállítása a nyomógépben, a lemezhengeren történik, a számítógép által vezérelve.

A ColorSync lényeges résztvevôje ezeknek az új trendeknek, mivel a színkezelés és ellenôrzés pontos és megbízható módszere nélkül képtelenség lenne a film használatát mellôzni.

Az internetes és multimédiás publikációknál gyakran 256 színre korlátozódik a színek használata. Ez a 8 bitesnek nevezett paletta viszont minden platformon használható (Macintosh, Unix, Windows) és minden rendszerben nagyjából ugyanolyan színeket látunk. Ez azt feltételezi, hogy a felhasználónak jó állapotban van a monitora és elfogadható színeket jelenít meg.

Tipp a nyomógép kezelôjének: A tesztnyomatot olyan figyelemmel és gondossággal készítsd el, mint a minôségigényes color munkákat! Számos helyen, ahol a ColorSync profilírozáshoz szükséges tesztnyomatot készítették, nem csinálták azt azzal a minôség iránti elkötelezettséggel, mint más megrendelt munkát, tehát a szokásos gépfordulaton és a szokásos festékterheléssel.

A legjobb, legszebb kereskedelmi megrendelésekkel azonos gondossággal kell elvégezni a tesztforma kinyomtatását, mert a mért eredmények csak így lesznek hitelesek, csak ekkor lesz a szín, a fedettség és a pontnövekedés karakterisztikája összehasonlítható a megrendelt munkákéval, ekkor tudja a ColorSync a megfelelô profilt elkészíteni. Arra lehet számítani, hogy a mindenféle fajta papír- és festék- variációk nyomtatása a tesztformával két három napot is igénybe vesz, de ami ezt követi, az egy életen át tartó sikeres, minôségi színes nyomtatás.

A magasnyomás fém-, vagy műanyag nyomóformáról történik. A nyomóforma kialakítása olyan, hogy a nyomóelemek síkja reliefszerűen kiemelkedik.

A flexó nyomás a magasnyomás egy változata. Itt a nyomóforma gumi, vagy fotopolimer. Nagyon gyakori az újságnyomás és a hajlékony falú csomagolóanyagok elôállítása terén.

Az ofszetnyomás fém- vagy műanyag nyomólemezeket használ, amely sík felületű. A nyomtatás közvetett, ez azt jelenti, hogy a formahenger nem találkozik közvetlenül a papírral, hanem egy gumihenger közvetítésével kerül a papírra a festék. Az ofszetnyomás a legelterjedtebb eljárás már évtizedek óta.

A mélynyomás nyomóformája egy rézbevonatú henger, a nyomóelemek ennek felületébe vannak belemarva. Ezt az eljárást a csomagolóanyagok, illetve más nagy példányszámú munkák nyomásánál használják.

A szitanyomás egy sűrű szövésű, keretre feszített szitáról történik. A nyomóforma kialakítása olyan, hogy csak a nyomóelemek helyén képes a festék áthatolni a szitán, a többi felület zárt. A textil-, és ruhaiparban gyakori valamint sok olyan felhasználási területe van, amire más nyomtatási eljárás alkalmatlan, pl szabálytalan alakú tárgyak, merev lemezek (nyomtatott áramkörök, CD lemezek) nyomtatása.

 


A színkezelés egyik műszaki perspektívája

II. rész

RGB vagy CMYK szkennelés

Minden szkenner RGB jelekkel kezdi*. A szkenner különálló kék, zöld és vörös szűrôket használ, a színek teljes spektrumából ezeket az alapszíneket (elsôdleges színeket) használva hozza létre a kezdô színkivonatokat.

Vannak szkennerek, amelyek a képadatokat RGB, vagy CMYK formában képesek továbbítani a számítógépbe úgy, hogy az érzékelt RGB információk felhasználásával egy CMYK fájlt generálnak. Sok szakember úgy érzi, hogy jobb a fekete csatorna (K) létrehozását a szkennerre bízni. Különösen igaz ez a csúcsminôségű dobszkennerek operátoraira, akik észrevették, hogy a beépített RGB to CMYK algoritmusok kiváló munkát végeznek. Ezt a vélekedést befolyásolják a gyakorlati tapasztalatok, a minôségi elvárások valamint az egyéni becslés és ízlés.

/ Szemlélető ábra 1. /

Az RGB színtartomány jellemzôen nagyobb, mint a CMYK, több információ átadható a CIELAB eszközfüggetlen szín-térbe való konvertálással, tehát az RGB-ben történô szkennelés általában elterjedtebb. A CIELAB fájlok könnyen konvertálhatók bármilyen más formába, így CMYK-ba is.

Ugyanaz az RGB, vagy LAB fájl, másik ColorSync profil alkalmazásával felhasználható akár nyolc színes Hi-Fi color nyomtatáshoz is.

Ha az ügyfél azt szeretné, hogy a kép a World Wide Weben jelenjen meg, a nyomtatott anyagok elektronikus változataként, a képeket különbözô RGB ColorSync profilok segítségével fel kell dolgozni, hogy az Internetes publikációhoz elôkészítsük.

A CMYK fájlok be vannak zárva annak az eljárásnak a korlátozott színtartományába, amelyre átalakították ôket. Ez nehezíti, vagy akár lehetetlenné is teszi azt, hogy másik CMYK térbe konvertáljuk (pl. Európa/Kodak skála). Ez okozza, hogy, ha CMYK képet RGB-be konvertálunk, az optimálisnál rosszabb eredményt kapunk. Továbbá, ha egy CMYK képen alkalmazták a fekete alatti színvisszavételt (UCR), vagy a neutrális árnyalatok szürkével történô helyettesítését (GCR), ami a nyomógépen történô nyomtatást könnyíti meg, nem ajánlatos az adott kép más célra való felhasználása, mivel a színei nem lesznek olyan tökéletesek, mint nyomtatásban, amire készültek.

Ha lehetséges, mentsük el az eredeti RGB szkenner fájlt, hogy a maximális mennyiségű színinformációt megôrizhessük. Így biztosíthatjuk azt is, hogy a kép még számos felhasználási célra alkalmas marad.

* Minden szkenner fehér fényforrással, valamint vörös, zöld és kék színszűrôkkel dolgozik. A szűrôk fotomechanikus úton elvégzik a színbontást, és az ennek eredményeként kapott jelek reprezentálják azt, ahogy a vörös, zöld és kék színek az eredetiben szerepelnek. Néhány szkenner képes arra, hogy elektronikus úton CMYK jelekké konvertálja a színkivonatokat.

/ Szemlélető ábra 2. /

További érvek az eszközfüggetlen szkennelés és mentés mellett

A színkorrekciót és színmódosítást lényegesen könnyebb elvégezni RGB-ben, mint CMYK-ban, ahol a színtartomány csökkenés már végbement. A kreatív eszközök sokasága az olyan programokban, mint az Adobe Photoshop, vagy a LivePicture, megkívánja azt, hogy a kép RGB formátumban legyen ahhoz, hogy dolgozni tudjon vele, az Adobe kreatív filterei a Gallery Effects közül is sok csak RGB fájlokkal képes működni.

/ Szemlélető ábra 3. /

Másik praktikus oka annak, hogy miért jó, ha RGB, vagy LAB fájlokat mentünk el, és azokon dolgozunk, az, hogy a háromcsatornás fájl mérete 25 százalékkal kisebb, mint ugyanannak a képnek a CMYK változata.

Az Adobe Photoshopban van egy olyan lehetôség is, amelynek neve CMYK Prewiev, ami azt teszi lehetôvé, hogy bármilyen képet megtekinthetünk vele, hogy nézne ki a CMYK konverzió után, miközben az RGB, vagy LAB képünk változatlan marad. A Photoshop 5.0 még további elônyös képességekkel is rendelkezik: megnyithatunk és kezelhetünk képeket ColorSync profilokat használva. Ez a képesség teszi lehetôvé a Photoshop számára a színbontást a Mode Change funkció révén, ami ugyanaz, mint amit a ColorSync Plug-In végez el a Photoshop* számára.

* Az Apple három ingyenes Plug-Int kínál a Photoshophoz, amelyek a ColorSync funkciókat kezelik. Az egyik egy szűrô, a másik kettô pedig Export, illetve Import Plug-In, amiket a ColorSync képek exportálásakor, illetve importálásakor használ. A www.apple.com/colorsync internet címrôl letölthetô mind a három.

Proof készítés és nyomtatás színkezelés alatt

A proof-, vagy próbanyomat készítô berendezések, nyomdagépek és film-írók további lehetôséget biztosítanak a ColorSync számára, hogy eredményesen működhessenek.

Egy kimeneti eszköz profilírozásának folyamata magába foglalja egy cél-fájl elkészítését, ami megfelel az adott nyomtatási eljárásnak. Egy négy szín color fájl nyomdagépre készül, egy RGB fájl pedig a színes film-író számára készül, amirôl a színes, átlátszó filmet megírják.

A cél fájl, azaz a tesztforma kinyomtatása után spektrofotométerrel kimérjük a mezôket, majd a kiértékelést követôen a profilírozó szoftver egy Colorsync profilt készít, amely az adott eszköz színes képességeit írja le. Ez a profil lesz az adott eszközhöz tartozó output profil, ami az ott nyomtatandó fájlok színeit korrigálja az elérhetô legjobb eredmény érdekében. Ha ezt az output profilt használjuk próbanyomat készítésére, – a filmek és nyomólemezek elkészítése elôtt – meg tudjuk mutatni a megrendelônek, hogy fog kinézni a munka a nyomógépen történô kinyomtatás után.

/ Szemlélető ábra 4. /

Számos digitális próbanyomat készítô berendezés igen népszerű, és egyre inkább helyettesítik az évtizedeken át használt hagyományos film alapú proofkészítô berendezéseket és anyagokat.

A festékszublimációs és tintasugaras nyomtatók a napjaink nyomtatási eljárásai közül a teljesen digitálisak körébe tartoznak. Ezek a nyomtatók raszterpont nélküli színes képeket állítanak elô, amelyek jól megközelítik a nyomdagépen elérhetô minôséget, (különösen, ha a színkezelô rendszerben működnek), lényegesen alacsonyabb költségek mellett, mint a hagyományos eljárások. Vannak nyomdászok, akik ragaszkodnak a raszterpontokra bontott, film alapú eljárással készülô próbanyomathoz, mint a szín és a minôség egyetlen megbízható elôrejelzéséhez. Szerencsére ma már van olyan nagy felbontású nyomtató*, amely képes arra is, hogy a raszterhálót szimulálja.

Más berendezések még tovább tágítják a határokat. A csúcsminôségű színes nyomtatók / másolók amellett, hogy próbákat nyomunk rajtuk, arra is képesek, hogy kis példányszámú munkák elôállítását is rájuk bízzuk.

/ Szemlélető ábra 5. /

* A Kodak 1800 DPI felbontású festékszublimációs proof nyomtatója a Digital Approval csatlakoztatható ugyanahhoz a RIP-hez, mint a film levilágító. Az így elôállított nyomatok elvileg azonosak azzal, amelyet a film levilágítása és lemezre másolása után a nyomógépen elérhetünk.

A pontnövekedésrôl

Sok ember elfogadja a színkezelés ideáját, de nem mindenki érti meg, hogy egy színkezelô rendszer a nyomtatás teljes folyamatáról készíti a profilt.

A színeknek nem csak az árnyalatát veszi figyelembe, hanem a festék színének szennyezôdések általi megváltozását, a nyomóerô növekedését, vagy csökkenését, a nyomtatandó felület növekedését, vagy csökkenését, bármilyen változást a levilágító berendezés nem lineárisan változó paramétereiben. Továbbá figyelembe kell vennie a nyomathordozó színét is, a papír mért fényelnyelô képessége, mint a spektrális értékek leolvasása része minden profilírozó folyamatnak.

A nyomógép képességeit tükrözô adatok özönébôl a ColorSync kompenzálja a végeredményt befolyásoló tényezôket, olyan mértékig, ameddig képes, amíg a nyomdafestékek által meghatározott színtartomány, a papír és a nyomógép állapota engedi.

A CMYK világán túli lehetôségek

A publikációk hatalmas tömege ma már nem kerül nyomtatásra, a gyorsan fejlôdô új médiáknak köszönhetôen. Az internetes publikáció, ahogy azt korábban leírták, virtuálisan minden partner számára elérhetô választási lehetôség. A brosúrákban kinyomtatott anyagok majdnem mindig elektronikus formában is megjelennek a mai internetre fókuszált gazdaságban. A Microsoft Internet Explorerje támogatja a ColorSyncet, és a többi böngészô program is hamarosan kiadja a képernyôn pontos színeket megjelenítô új változatát. A színes filmírók szolgáltatnak egy másik példát arra, hogy milyen technológiák léteznek még, amelyek nem a nyomtatókra jellemzô CMYK rendszerben működnek, de filmet, vagy fotópapírt használnak. A ColorSync mindezen technológiák számára is megkönnyíti a színhelyesség biztosítását, a megfelelô profilok itt is megalkothatók.

A tervezôk egy csoportja olyan munkákon dolgozik, amelyek eredménye videoszalagon jelenik meg. Bár a színekkel kapcsolatos követelmények ebben az esetben nagyon hasonlóak a multimédiás környezethez, a TV-n keresztüli sugárzáshoz más színvilág és más kontraszt minôség szükséges. E specifikus videofeldolgozási folyamat jellegzetességeinek megállapításával elkészíthetô a megfelelô ColorSync profil, amely az adott technológia lehetôségeihez mérten a legjobb színhűséget biztosítja.

A ColorSync megfelel a jövô kihívásainak is: CTP, digitális nyomtatás

Ahogy az új nyomtatási eljárások kifejlôdtek és ahogy a nyomdai elôkészítô szakma kezd eltávolodni az analóg film technológiájától, magától értetôdôen támadt fel az igény egy egyezményes próbanyomat iránt, amelyet a digitális képek és a menedzselt szín követelményeihez fejlesztettek ki. Ahhoz, hogy a Computer to Plate – CTP, illetve a közvetlen digitális nyomtató rendszerek sikeresek legyenek, elengedhetetlen, hogy a színkezelési rendszer támogatását élvezzék és kihasználják. A ColorSync megoldást kínál erre a problémára is – már ma.

A nyomdaipar egyre fontosabb piaci szegmense lesz a közvetlen digitális nyomtatás. A kis példányszámú, minôségi színes munkák – akár néhány óra alatt történô, – elôállításának lehetôsége megváltoztatta a közületi és üzleti megrendelôk elképzeléseit. Mivel sok a változatlan, vagy csak egy két részletében megváltoztatott utánnyomás, fontos, hogy a szín ismételhetô legyen, hogy egy hét múlva is ugyanazt a minôséget érjük el, mint korábban. Ezért sem szabad sajnálni az idôt és bizonyos anyagi áldozatot egy komplett színkezelô rendszer felépítésére.

A digitális nyomdákban jelenleg vagy csak elavult színkezelési rendszert találunk, de az is lehet, hogy nem is használnak ilyent. Ezen lenyűgözô gépek üzemeltetôi elôbb utóbb az Apple ColorSync technológiája felé fordulnak, hogy segítse a piaci lehetôségeik növekedését.

A színkezelésnek olyan hírneve van, hogy annak tudománya olyan bonyolult, mint az űrkutatás, vagy az agysebészet, de valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Azok a társaságok, amelyek hajlandók egy színkezelési rendszer felállítására a szükséges idôt és forrásokat feláldozni, élvezik a kézben tartott szín minden elônyét.

A színkezelés megvalósításának idôszükséglete változik a helyben alkalmazott műveletek és technológia sokféleségétôl. Egy számítógép monitor kalibrálásához és profilírozásához elég néhány perc. Egy szkenner esetében ugyanez kb. két óra, amit szerencsére nem kell sűrűn megismételni, mivel a szkennerek általában stabilak.

A nyomdagépek és a próbanyomók több idôt igényelnek, a nyomott színmezôk kimérése, kiértékelése, összehasonlítása az etalonnal sokkal tovább tart. A papírban történô változások (típus, simaság, vastagság, szín), vagy a felhasznált festéksorozatok (CMYK) mind külön mérés sorozat elvégzését és profil elkészítését teszik szükségessé.

A kapható mérôműszerek némelyike félig, vagy teljesen automata, ami lehetôvé teszi, hogy több száz mérést végezzünk el mindössze néhány perc alatt. A nagyobb formátumú nyomtatók és nyomógépek kiértékelésekor elkerülhetetlen ezeknek az automata műszereknek a használata, amely az idômegtakarítás révén hamar megtérülô beruházás.

/ Szemlélető ábra 6. /

/ Szemlélető ábra 7. /

/ Szemlélető ábra 8. /


A lap tetejére