E-mailCímlap

Vissza


FigyelNet érdemel ...

2400 mérföld ...

Digitális fényképező...

Kreatív Apple

6 website grafikusoknak

A színkezelés ...

Almalap vacsora

Fireworks 4

Melissa visszatért

Új iMac modellek

Váltás folyamatban

DynaMO

Kütyü

AppleNews

 


FigyelNet érdemel

avagy...  jó az építômester a háznál

A webdesignról többnyire a Photoshopban vagy Illustratorban végzett kép-építés, -szépítés, és különbözô intuitív kezelôfelületek összeeszkábálása jut az emberek eszébe. Bár mindez valóban fontos része a folyamatnak, van a webdesignnak egy másik, a megrendelôk és a tervezôk által egyaránt gyakorta figyelmen kívül hagyott aspektusa is: a tartalmi és információs architektúra (IA).

Azt tudják a megrendelôk, hogy egy site-nak tetszetôsen kell kinéznie, és a tervezô ebbéli teljesítményének felmérése sem okoz számukra gondot. Az információáramlásnak, a látogatók általános elvárásainak és a szövegek stílusának oldalról oldalra történô megítéléséhez azonban már kicsit nagyobb tisztánlátás szükségeltetik.

A katalógus-iparban tevékenykedô megrendelôim például hatalmas összegeket áldoztak egy új termék bevezetését célzó mikro-site megtervezésére és programozására. A designt illetô tárgyalások simán mentek, megértették a színek, az elrendezés és a grafika összehangolásának fontosságát. Hangsúlyozták, hogy teljesen ránk bízzák a tervezést, olyan irányba indulunk, amilyenbe akarunk. – Honnan kapjuk a tartalmat? – kérdeztem, – Hogy néz ki a szöveg? Ki írta?

Tárgyalópartnereim szemében pillanatnyi értetlenség tükrözôdött, egymásra néztek, majd vonakodva közölték, hogy a marketing osztály rendelkezik valamiféle válogatott nyomtatványcsomaggal, az fog forrásként szolgálni. Ajánlottam nekik egy site-szerkesztôt és több írót is, ám amikor tájékoztattam ôket, hogy ez plusz költséget fog jelenteni, elvetették az ötletet.

Ilyen helyzetben nem árt tudatni a megrendelôvel, hogy lehet bármilyen tömör és jól megírt a rendelkezésre álló változat, más-más stílusú szövegre van szükség ha nyomtatásra illetve ha Internetre szánjuk. A webes szövegnek lényegretörôbbnek és határozottabbnak kell lennie, hogy megragadja a legtöbb látogató esetében még egy mikroszekundumig sem tartó figyelmet. Ez megköveteli, hogy szinte minden nyomtatásra készült kéziratnak legalább mérsékelt szerkesztésen át kell esnie az online megjelenéshez.

Gyakran ütközünk hasonló ellenállásba az információs architektúra esetében. Az általános felhasználói elvárások meghatározásának folyamata magától értetôdônek látszik, és többnyire egy kalap alá veszik az esztétikai tervezéssel. Nem veszik figyelembe, hogy az információáramlás szervezett és szakszerű irányítása érdekében a weblap logikai szerkezetének kialakítására is elegendô idôt kell fordítani. Az ügyfelek gyakran emlegetik ezt a szempontot, de megmakacsolják magukat, ha a munkatervben 10–20 munkaórát számolunk fel pluszban az információs architektúra egyedi igényekhez való igazítására. Az extra költségek elutasítása ily módon az IA felépítésének felelôsségét a tervezôre hárítja, jóllehet annak gyakran sem ideje, sem tapasztalata, sem rálátása nincs az ilyen problémák megoldására.

Nemrégiben találkozóm volt a dot-com világ néhány neves szereplôjével, akiknek tévéreklámjait és weboldalait mindenki ismeri. Elpanaszolták, hogy honlapjuk egy bizonyos része nem ejti kellôképpen rabul a látogatókat, ezért újra szeretnék terveztetni. A probléma valódi oka az IA volt – túl sok kategória kapott helyet az oldalon, túl sok HTML szöveget zúdítottak az olvasóra, ráadásul a vásárlás menete is zavaros és nehezen követhetô volt. Miután mindezt elmagyaráztam nekik és javasoltam valakit, aki orvosolni tudná a problémát, közölték, hogy eszük ágában sincs programozókat bevonni és megbolygatni a site szerkezetét. Erre elmagyaráztam nekik, hogy a webdesign több, mint a felszíni grafikus megjelenés megváltoztatása – és amíg a felhasználói elvárásokat figyelmen kívül hagyják, ne is számítsanak a kívánt eredményre. Szerencsére a megrendelôk értettek a szóból, és belementek, hogy helyénvaló módon lássunk neki a feladatnak.

Hogy mi a történet tanulsága? A feladatok felvázolásakor feltétlenül meg kell értetnünk az ügyfelekkel a tartalomfejlesztés és az információs architektúra jelentôségét. El kell magyaráznunk, hogy a megfelelô szín- és grafikai kódolás a hagyományos tervezés egyenes meghosszabbítása. Nincs olyan tervezô, aki ne berzenkedne, ha a megrendelô nem akar fizetni az átszerkesztésért vagy a javításokért. – Ez hozzá tartozik a munkához, – mondaná, – a végeredmény sínyli meg, ha nem végezzük el.

Ugyanez a helyzet az IA és a tartalomfejlesztés esetében is. Ezek is elemi részei a webdesign folyamatának, és a megrendelônek ezt a tényt már az elôkészítô tárgyalásokon hangsúlyoznunk kell. Ha képesek vagyunk az ügyfeleinkkel elfogadtatni ezt az álláspontunkat, az a site-tervezés minôségének jelentôs javulását fogja magával hozni.

Daniel Giordan

Daniel Giordan művész, író, elôadó, a Plural nevezetű webdesignra specializálódott interaktív ügynökség kreatív vezetôje; legutóbb megjelent műve a „How to Use Photoshop 5.5” (Sams Publishing)


A lap tetejére