E-mailCímlap

Vissza


Almahang

FileMaker Pro 5.5 és ...

A G4 teljesítménye nőtt ...

DAVE Mac OS X-re

iDVD 2

Say Hello to iPod!

Komáromy: A Macintosh

Megnyerheti az Apple ...

Media Player Mac OS X-re

Mac OS 10.1

Rigó utcai vizsga Apple ...


iTools, Xtools ...

Virtual PC 4.0

Az új Handspring Visor Neo 


Rigó utcai vizsga Apple ...


Mindenki számára közismert tény, hogy a Rigó utcai nyelvvizsgáztatás milyen meghatározó szerepet tölt be a hazai életben. Ennek fontossága és az Apple rendszerek jellemzői mára közös nevezőre jutottak.

A Dunaújvárosi Főiskola hosszú évek óta szerette volna megteremteni a helyi nyelvvizsgáztatás feltételeit. Erre szükség is van, mivel az intézményben közel 5.000 diák tanul, akiknek mára elengedhetetlen a diploma megszerzéséhez a nyelvvizsga bizonyítvány.

Az általános nyelvi képzés alapfeltétele a szükséges tanári létszám biztosítása, amelyet a helyi Idegennyelvi Lektorátus és az intézmény évről-évre biztosít.

Mára a nyelvi képzés is modernizálódott és számos új technológia szolgálja ezen szakterület elvárásait. Az Apple, mint tudjuk, ideális megoldásokat kínál az oktatás és így a nyelvi képzés számára is.

Amikor a Dunaújvárosi Főiskola vezetése (Dr. Kiss Endre főigazgató, Dr. Kukorelli Sándorné Idegennyelvi Lektorátus vezető) megkeresett az új nyelvoktató laboratóriumuk kialakításával és felkértek, mutassak számukra különböző megoldásokat, könnűy helyzetben voltam, ismerve az Apple adta lehetőségeket.

Az általam ajánlott rendszer, amely 20 db iMac és 1 db 450-es PowerMac-ből áll, műszaki paramétereit és operációs rendszer-szintű megbízhatóságát tekintve megfelelt az elvárásoknak. Így mára a nevezett oktatási intézményben megvalósult az egyéni tanulóhelyek kialakítása Apple számítógépekkel a nyelvtanulás céljára, amely igen nagy előrelépést jelent a hazai oktatási rendszer fejlesztési lehetőségeit ismerve.

A nyelvi képzésen túlmenően az intézményben októbertől kezdve nyelvvizsgáztatás is folyik, amelyet az úgynevezett Rigó utcai vizsgaközponttal közösen indítottak. Ennek technikai hátterét természetes a Mac-es labor biztosítja. Az első vizsga alkalmával közel 50 fő tehetett próbát nyelvi tudásának mérésére, ahol az Apple rendszerek zökkenésmentesen szolgálták a jó hangminőség biztosítását.

Az Apple bázisú nyelvi labor mára havi kb. 100 fő vizsgáztatását, valamint közel 1.000 fő évi nyelvoktatását képes kiszolgálni. Mindezen funkciókon túlmenően a rendszer szervere látja el a Lektorátus információs központját (WWW, e-mail stb.) is.


Gulyás István


A lap tetejére