E-mailCímlap

Vissza


ADSL

Könyvajánló - ...

FreeHand 10, a telitalálat

Honlap-tervrajz gyorsan...

Virtuális hangszerek

OKI 7400

Szépítsünk táblázatot ...

3D a multimédiában

Melyiket válasszam?

OSX akták I.

ArchiCAD-alapú DB CAD

AppleNews

 


Könyvajánló – Dreamweaver 4


Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Fodor Orsolya vagyok, a Dreamweaver 4 kézikönyv szerzôje, végzôs informatikus (fôiskolai) hallgató. Kiadványszerkesztô képesítést 1998-ban, multimédia-fejlesztô oklevelet pedig 1999-ben szereztem (Mac környezetben). Ezután webfejlesztéssel, honlapkészítéssel, illetve ezek tanításával kezdtem foglalkozni, több mint egy éves gyakorlatom van az oktatás területén. A kliensoldali webfejlesztô eszközök és webdesign mellett Linuxot is tanítottam kezdô felhasználóknak, illetve oktatási segédleteket és tematikákat állítottam össze az egyes tanfolyamokhoz.

Keletkezéstörténet

Mivel a népszerű program angol nyelvű, és átfogó magyar nyelvű leírás korábban nem készült hozzá, ez bizony sok felhasználónak gondot jelentett. A kiadó engem kért fel mint oktatót a szerzôi feladatra: egy Dreamweaver könyv megírására. Mivel a program legfrissebb változata most decemberben látott napvilágot, idôszerűnek éreztem, hogy könyvem alapját már ez a verzió képezze. Igyekeztem a Dreamweavert futtató mindkét platform (PC és Mac) felhasználói igényeinek megfelelni, ezért a legtöbb fejezetet úgy írtam meg, hogy mindenki számára használható legyen, beleértve az eltérô operációs rendszerek okozta különbségeket, pl. feltüntettem a különbözô billentyűkombinációkat stb. A könyv egyébként három, egymásra épülô részbôl áll: az elsô rész elôkészítô fejezetei után a második részben megismerheti a program használatának alapjait, a harmadik részben pedig további haladóknak szóló információkat találhat.

A 4-es változat újdonságai

A 4-es változat újdonságaival a fejlesztôcég elsôsorban az eddig inkább hagyományos eszközöket, kódszerkesztôket használó webprogramozókat célozta meg, de a WYSIWYG (What You See Is What You Get, vagyis „azt kapod, amit látsz”) felületen történô oldalkialakítást is tovább javították. Vegyük sorra, hogy melyek ezek az újdonságok!

Nézeti módok

A dokumentumablak menüsora alatt elhelyezkedô Dreamweaver Eszközsor (Toolbar) elsô három gombja segítségével válthatunk a szerkesztendô oldalunk nézetei között, ezek:

 • a kódnézet (Show Code View),
 • az együttes kód- és tervezônézet (Show Design and Code View),
 • és az önálló, WYSIWYG alapú tervezônézet (Show Design View).

  Kódszerkesztést segítô újdonságok

  A Dreamweaver beépített forráskód szerkesztôi lehetôvé teszik a forráskód kézzel történô szerkesztését: az egyik eszköz a fent említett kód-nézet, amely a dokumentumablakban jelenik meg, a másik pedig a kódszerkesztô (Code Inspector), amely az F10 lenyomásával vagy a WindowZŠCode Inspector menüpont kiválasztásával jeleníthetô meg. Ez nem más, mint a korábbi változatok HTML Source nevű palettájának továbbfejlesztett változata.

  A referenciapalettán gyors segítséget kaphatunk a HTML, a JavaScript és a stíluslapok (CSS) szintaktikáját, használatát illetôen. A neves O’Reilly kiadónál megjelent könyvek beépített „digitális kiadásai” ezek.

  A kódnavigációs lebegômenü segítségével a JavaScript függvényeink között navigálhatunk az oldalunkon, kódszerkesztés közben. A beépített JavaScript nyomkövetô (JavaScript Debugger) segítségével a JavaScript kódjainkat tesztelhetjük és ellenôrizhetjük akár lépésenként is.

  Tervezés – szerkesztés

  A programozók munkáját segítô eszközök áttekintése után nézzük meg az oldaltervezést megkönnyítô eszközöket! A vizuális tervezônézetben (Layout View) az egér használatával tetszôleges „dobozokat” (akár önálló cellákat és táblázatelemeket is) rajzolhatunk, amelyekbe a kiadványszerkesztôkhöz hasonlóan a tartalmat (szövegeket, képeket stb.) tölthetjük. A továbbfejlesztett sablonok segítségével könnyebbé vált a szerkeszthetô elemek kijelölése.

  CSS stíluslapokat egy új stílus létrehozásával egy idôben definiálhatunk. Már meglévô stíluslapot egy gombnyomással kapcsolhatunk dokumentumunkhoz.

  Kapcsolat

  Javult a Dreamweaver kapcsolata más alkalmazásokkal, így a Flash-sel és a Fireworksszel is. A Flash gombkészítô és a Flash szövegeszközzel bôvült a Common eszközpaletta, segítségükkel a Dreamweaverben készíthetünk egyszerűen Flash formátumú gombokat és feliratokat, elôre gyártott sablonok alapján is, a Flash elindítása nélkül.

  A Fireworksbôl importált képeket és a hozzájuk tartozó HTML-táblázatot közvetlenül módosíthatjuk a Dreamweaverben is. A webbiztonságos pipetta segítségével bárhonnan vehetünk színeket az asztalról, a pipetta az adott színhez legközelebb álló webbiztonságos színre vált.

  Központi objektum-nyilvántartás

  A központi objektum-nyilvántartás palettáján (Assets) központi helyen található meg az összes használatos objektum: képek, színek, külsô hivatkozások, szkriptek, Flash, Shockwave, QuickTime objektumok, sablonok és szimbólumok.

  Egy tetszôleges elemet az egérrel megfogva, majd a kívánt helyre vonszolva helyezhetünk el az oldalon. A leggyakrabban használt elemeket a „Kedvenceink” listába tehetjük.

  Javítottak a tervezési jegyzeteken (Design Notes) is. Ezek segítségével az egyes elemekhez (vagy különbözô változataikhoz) fűzhetünk személyes megjegyzéseket.

  Csoportmunka-támogatás

  Ha egy fájlon valaki dolgozik, a Check In/Check Out rendszerrel zárolhatja a módosítás idejére, így nem fordulhat elô, hogy egy munkacsoport tagjai ugyanazt a fájlt egymás kárára módosítják. A rendszer kiegészült egy e-mail küldési lehetôséggel is: a zárolt fájl neve mellett szerepel a vele dolgozó kolléga e-mail címe is, így mások könnyen írhatnak elektronikus levelet neki. Az egész website tesztelhetô, és tetszôlegesen lekérdezhetô, melyrôl igényeinknek megfelelô jelentéseket kaphatunk, így könnyen megtalálhatjuk a hibás linkeket, vagy a hiányzó ALT attribútumokat.

  Beépített bôvítménykezelô

  A korábban külön telepíthetô Extension Managert (bôvítménykezelôt) is továbbfejlesztették, és beépítették a programba. Segítségével a külsô fejlesztôk által készített kiegészítéseket telepíthetjük.

  A program 30 napos demóváltozata letölthetô a Macromedia honlapjáról: http://www.macromedia.com

  A könyvvel kapcsolatos véleményét, megjegyzéseit, kritikáját, kérdéseit kérem írja meg e-mail címemre, köszönöm!

  A szükséges minimális rendszerkövetelmények:
  Power Macintosh számítógép MacOS 8.6 vagy 9.x verziójú operációs rendszerrel
  32 MB RAM és legalább 135 MB szabad hely a háttértárolón
  800x600-as felbontásban legalább 256 szín megjelenítésére képes videokártya és monitor
  CD-ROM meghajtó

  Fodor Orsolya

  fodorsi@matavnet.hu

 • A lap tetejére