E-mailCímlap

Vissza


A legfrissebb almák ::
Steve Jobs a TIME-ban


Duál G4 kreatív profiknak

QT6, DNS, cookie, ki ki?

InDesign 2.0

QuarkXPress 5.0

PageMaker 7.0

2500 natív OS X alkalmazás

A CanoScan család

Színmenedzsment és a PDF

Xerox Phaser 7700

Az ArchiCAD 7.0 az UCLA-n

FairPrint 2002 


Tektronix by Xerox Phaser 7700
Színes, A3+ méretű, egymenetes lézernyomtató


Cikkünk egy, a kategóriájában egyedülálló nyomtatót szeretne bemutatni. Egyedülálló a technológiával, amellyel papírra viszi a festéket, illetve abban a tekintetben, hogy egyszerre kínál megoldást a színes nyomtatásban az irodáknak, a kis példányszámú szolgáltatóknak, illetve a grafikai területen dolgozóknak. A Phaser 7700-at a Xerox neve fémjelzi, de erôsen érezhetô rajta az egykori tektronixos fejlesztôgárda keze nyoma. Az elmúlt két évre visszatekintve elmondható, hogy nincs oka panaszra azoknak, akik hittek a Xeroxnak. Amikor az amerikai óriás 2000 elején megvásárolta a Tektronix nyomtatóágazatát, az egyik legfôbb ígérete az volt, hogy a felvásárlás nem töri meg a Tektronix színes nyomtatásban elért sikereit és a fejlesztôgárda szabad kezet kap elképzelései megvalósításához. Igazán jó példa erre a tavaly ôsszel bejelentett Phaser 7700, egymenetes lézertechnológiájú, A3+ méretű színes hálózati nyomtató.

Mielôtt a printert közelebbrôl szemügyre vennénk, érdemes egy kicsit körülnézni azon a területen, ahová a gyártók szánták, bepillantást nyerve oda, ahol a 7700-asnak bizonyítania kell "életrevalóságát".

A színes nyomtatás iránt ma óriási igény tapasztalható és a jövôben még inkább ez várható. Nem kell tehát nagy jóstehetség ahhoz, hogy megállapítsuk, mekkora átalakulásnak leszünk tanúi ebben a szegmensben az elkövetkezô néhány évben.

Az IDC piackutató cég felmérése szerint a nyugat-európai nyomtatópiac 2000 és 2006 között nagymértékben átalakul. Amíg két évvel ezelôtt száz darab A3 méretű nyomtatóból kevesebb mint húsz volt színes, addig 2006-ra ez a szám várhatólag harmincra emelkedik. A teljes piaci növekedés tekintetében (színes A3+ nyomtatók) a 29 000 eladott darabszám ez idô alatt 140 000 darabra nô. A színek pszichikai hatását, sôt üzleti jelentôségét ma már senki sem vitatja. De mit is nyerhet az, aki üzleti leveleit, marketinges publikációit, vállalati prezentációit, jelentéseit színesben állítja elô? Független piackutató cégek tanulmányai szerint ugyanaz a nyomat színesben nyolcvan százalékkal növeli az érdeklôdés szintjét, hetvenhárom százalékkal növeli a tanulási készséget és 45-50 százalékkal csökkenti a nyomtatás során elôforduló hibákat. Az a jelentés, amely nem tartalmaz színes grafikonokat, az a cégbemutató anyag, amely fekete-fehérben jelenik meg, nem lesz versenyképes azokkal szemben, amelyek mindezt színesben teszik. A színes irodai nyomtatás ma egy cégnél már nem presztízs, hanem stratégiai kérdés.

A Phaser 7700 potenciális felhasználói három fô alkalmazási területrôl kerülnek ki. Az általános irodai (General Office), a kis példányszámot nyomtatni kívánó szolgáltatók (Print On Demand), illetve a grafikai stúdiók (Graphic Arts). A különbözô igényeknek való megfelelés erôteljes hardveres és szoftveres felkészültséget kíván. A nyomtató valamennyi konfigurációjában (N, GX, DX) megtalálható a hálózati kártya, az auto-duplex egység, a web-alapú hálózati vezérlés. Jellemzô az Adobe PostScript 3 lapleíró nyelv és a havi százezer oldalas terhelhetôség.

A Xerox elôrejelzése szerint a jövô irodájának nyomtatása átalakul. Az alacsony teljesítménűy, kis asztali tintasugaras nyomtatók helyét átveszik a hálózatba kötött, nagy teljesítménűy munkacsoport-nyomtatók (az USA-ban és a világ legfejlettebb régióiban már évek óta így van). Elôtérbe kerül az alacsony lapköltség, az egyszerű kezelhetôség, a megbízhatóság, az alacsony szervizigény, a platformfüggetlenség, a hálózatban történô nyomtatás.A Phaser 7700 az irodákban leginkább óriási, 22 lap/perces sebességével (színes és fekete-fehér nyomtatásnál a sebesség megegyezik), az akár 2500 lapos papírkapacitással, illetve rendezô/tűzô egységével szerezhet magának elismerést. Ez a hatalmas sebesség az egymenetes lézertechnológiának köszönhetô. A hagyományos színes lézernyomtatókkal ellentétben itt nem egy, hanem négy darab fényérzékeny henger, más néven dob található. Tükrökkel és prizmákkal megoldották a négy szín gyakorlatilag egy idôben történô átvivôszalagra, onnan pedig a papírra történô felvitelét. A technológia ugyan sok vonatkozásban hasonlóságot mutat a diódákkal manipuláló LED-es elvvel, de annál gyorsabb és lényegesen jobb nyomatminôséget biztosít.

A kis nyomdai szolgáltatók, a névjegykártya-, meghívókészítôk, alacsony példányszámot elôállítók legnagyobb igénye - a minôségi nyomtatás mellett - a széles körű médiakezelés. A Phaser 7700 kezeli az amerikai lapméreteket (executive, legal, US Folio stb.) éppúgy, mint az A5 - SRA 3 méreteket. A legnagyobb nyomtatási terület 303x477 mm. Jóval 200 g/m2 fölötti papírokra is nyomtat és a különleges, viasz tartalmú tonerpornak és az egyedi festékrögzítési eljárásnak köszönhetôen a nem szokványos felületekkel (műnyomó, pausz, Reeves karton stb.) is megbírkózik. A Xeroxnak sikerült úgy kialakítani a kellékanyagok árát, hogy valóban rentábilissá tegye a színes kisnyomdai szolgáltatást, így jóval kifizetôdôbb a néhány száz vagy ezer oldalas állományokat is ezen az eszközön kinyomtatni, mint nyomdagépre vinni. Egy öt százalékos fedettségű színes oldal nyomatköltsége körülbelül hét forint, de a huszonöt százalékos fedettség mellett sem haladja meg a huszonöt forintot.

A legkényesebb felhasználói réteg a grafikai stúdiók, DTP-s tervezôk, nyomdai elôkészítésben dolgozók tábora. Ezeknek a felhasználóknak a túlnyomó része már évek óta használ színes nyomtatót többnyire Macintosh platform alatt. Sok hálózati nyomtatónak gyenge pontja a Mac-es meghajtó, gyakran egyáltalán nem vagy csak nagyon nehézkesen hajlandóak együttműködni az "almás" gépekkel. A korábbi tektronixos fejlesztômérnökök nagy tapasztalatot szereztek ezen a területen is, hiszen néhány évvel ezelôtt szinte csak a grafikai területen dolgozók használtak színes, A3+ méretű nyomtatót. A gyári CD-n található Mac-es meghajtóval kicsit sötét tónusú színeket kapunk, így érdemes a Xerox honlapjáról letölteni egy úgynevezett Lite Driver-t.

A Phaser 7700-at a Xerox által kifejlesztett színkalibrációs szoftverrel is felfegyverezték. A szoftver neve: PhaserMatch ICC 7700. A grafikai stúdiók, kiadványszerkesztôk, lapkiadók gyakran kerülnek abba a helyzetbe, hogy a számítógépen megalkotott munkát a megrendelô elôször megtekinti, s ez alapján dönti el, hogy az nyomdagépre kerülhet-e vagy sem. Nem nehéz elképzelni, mekkora bonyodalom származhat abból, amikor a színes kiadvány megálmodója - ilyen-olyan eszközzel nyomtatva - prezentálja a kész művet, de késôbb a nyomdagépet elhagyva, az teljesen más színvilággal rendelkezik, a színes munka üzenetét ezzel eltorzítva, esetleg teljesen megváltoztatva. Az ilyen jellegű problémák elkerülésére alkották meg a PhaserMatch ICC 7700 színkalibrációs szoftvert. A nyomtató meghajtó-programjába "beágyazva" elérhetô tíz nyomdai szabvány (pl. SWOP, Euroscale, DIC, Commercial Press), ezáltal a felhasználó már nem kis mértékben módosíthatja munkái színvilágát. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a nyomdaipar az ICC (International Color Consortium) által fejlesztett színkezelô rendszereket elôszeretettel használja. A PhaserMatch ICC 7700 egy ICC szabványokon dolgozó színkezelô szoftver PC és Macintosh környezetre. Felülete egyszerű kezelhetôséget, de pontos kalibrációt tesz lehetôvé.

Nagyvonalakban bemutatva a program elsôdleges célja úgynevezett "link profile"-ok készítése. Nyomtatáskor a link profile-ok segítségével a Xerox-nyomtatók színvilágát "hozzáhangolhatjuk" más nyomtatók, esetleg csúcsminôségű nyomdagépek vagy digitális nyomdákéhoz. A programot tarlamazó CD mellé a felhasználó kap még egy úgynevezett IT8-as alapnyomatot, melynek ICC szerinti leírását a PhaserMatch szoftver már ismeri.A PhaserMatch kiváló könyvtárat kínál, amely egyrészt a Xerox Phaser-nyomtatók ICC szerinti leírását, másrészt a céleszköz (az az eszköz, amelyhez kalibrálni szeretnénk a Xerox nyomtatót) ICC-kompatibilis definícióját tartalmazza, így egyértelműen jellemzi a két eszköz színvilágát. A két színprofil egyesítésével létrejött új színprofillal (link profile) a Xerox-nyomtató már a "céleszköz szemével látja a világot", tehát az általa készített nyomat színvilága megegyezik a nyomdagépével. Ezt a színprofilt a szoftver segítségével még tovább finomíthatjuk anélkül, hogy a teljes folyamatot elölrôl kellene kezdenünk.

A PhaserMatch szoftverrel létrehozott színhelyes nyomatoknak köszönhetôen egy valódi proof-nyomtatóhoz, míg a nagy sebesség, termelékenység és gazdaságos üzemeltetés eredményeként egy kisnyomdához jut az, aki a Phaser 7700 mellett dönt.


Tóth László
Folder Trade Kft.


A lap tetejére