E-mailCímlap

Vissza


A legfrissebb almák ::
Steve Jobs a TIME-ban


Duál G4 kreatív profiknak

QT6, DNS, cookie, ki ki?

InDesign 2.0

QuarkXPress 5.0

PageMaker 7.0

2500 natív OS X alkalmazás

A CanoScan család

Színmenedzsment és a PDF

Xerox Phaser 7700

Az ArchiCAD 7.0 az UCLA-n

FairPrint 2002 


Adobe InDesign 2.0


A programot az Adobe jó két éve jelentette meg a piacon, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a Quark-hegemóniának véget vessen. Sokat vártak tôle, és sokat is hozott. Mindjárt az 1.0 verzió olyan újításokkal állt elô, amelyet a Quark azóta sem tudott behozni. Nem is véletlen, hiszen az InDesign fejlesztô csapatának stratégiája szerint olyan funkciókkal és lehetôségekkel tömték tele, amelyet a Quark-felhasználók már rég szerettek volna látni programjukban, csak hát az ellustult óriás fejlesztési ciklusa igen hosszúra nyúlt. Az alig pár hónapra rá piacra dobott 1.5 verzió csak tovább tetézte az InDesign funkcionalitásbeli elônyét a Quarkkal szemben, mégis sokat ódzkodtak attól, hogy átálljanak. Pedig az Adobe még "quarkos" billentűykombinációkkal, palettaelrendezéssel is kedveskedett a megtérôknek, sôt még a Quark állományok közvetlen megnyitását is lehetôvé tette. (Igaz kisebb-nagyobb hibákkal és hiányosságokkal, de mégis jó alapot képezve a további munkához.)

Egy valami viszont mindig a program gyengéje maradt. Ez pedig a teljesítmény és a magas hardverkövetelmény. Ha tehát tényleg ütôképes konkurenciát akartak teremteni, hát akkor itt kellett fejleszteni. És örömmel jelenthetem hogy úgy tűnik, sikerült. Az InDesign 2.0 CE béták tesztelése kapcsán több "billgétszes" felhasználó is jelezte, hogy a program látványosan gyorsabb elôdeinél, arról már nem is beszélve, hogy mit művel Mac OS X-es környezetben. Mert ugyebár OS X alatt futó programról beszélünk. Számtalan teljesítményjavító technológiát tartalmaz, olyan (számtalan) észrevétlen idôspóroló funkciótól eltekintve, mint hogy pl. a PhotoShop és Illustrator fájlokat nem kell külön eps vagy tiff formátumba lementeni, hanem psd, illetve ai kiterjesztéssel is beilleszthetjük azokat. Egy példa, hogy a megnyitott kiadvány képeinek olyan méretű elônézeti képét készíti el, amely belefér a számára hozzáférhetô RAM 30%-ába.

Vegyük számba, hogy mik is voltak a leginkább hiányolt funkciók az eddigi verziókból? Tartalomjegyzék, index, élôfej és -láb, táblázatkezelés, teljes értékű áttetszôség, görbére írt szöveg, réteges psd és ai fájlok importja, nem PostScript alapú nyomtatók támogatása. Szerencsés vagyok, mert olyan programról írhatok Önöknek, amely majdnem kivétel nélkül megfelel a vele szemben állított elvárásoknak. Más dolgom sincs, mint hogy sorra vegyem ôket.

Kezdjük az áttetszôséggel! Az InDesign kiadványszerkesztô programokban soha nem látott rugalmassággal kezeli a transzparenciát. Hibátlanul kezeli a psd és ai képekkel importált alfa-csatornákat, illetve képek, szövegek, tárgyak, rétegek áttetszôségének százalékos beállításánál is alkalmazza azt Kattints az ikonra!. Képes bármely elemre (kép, vektor, szöveg) vetett árnyékot vagy a szélek elhomályosítását alkalmazni úgy, hogy a szöveg mindvégig szerkeszthetô marad Kattints az ikonra!. Ismeri a PhotoShopban és Illustratorban használt összhatásmódokat (normal, multiply, screen, overlay stb.). Végül pedig mindezeket exportálni tudja PDF 1.4-be Kattints az ikonra! (az Acrobat 5.0 formátuma), és nyomtatni is tudja. Hogy a nyomtatás biztonságos és problémamentes legyen, egy speciális technológiát használt, melynek flattening a neve Kattints az ikonra!. Ez gyakorlatilag nem más, mint amit a Photoshopban csinálunk, mielôtt tiffbe mentenénk a képet. A különbség az, hogy itt automatikusan és közvetlenül a nyomtatáskor kerül erre sor, így a dokumentum szerkeszthetô marad.

Táblázat esetében alapfeladat, hogy tabulátorral szeparált txt szöveget tudjon importálni, és táblázat formájában megjeleníteni Kattints az ikonra!. Az InDesign persze nem elégedhet meg az alapkövetelmények teljesítésével. Wordbôl és Excelbôl formázott táblázatokat is gond nélkül beemel, megtartva a keret és kitöltés színeit, a betűk méretét és típusát színét, még a táblázat fejlécét is. Ugyanakkor maga is végletekig menôen képes a táblázat minden elképzelhetô paraméterének finom beállítására, összeolvasztásra, hozzáadásra Kattints az ikonra!. A táblázatokban nem csak szöveget tűr meg, hanem grafikát vagy akár egy másik beágyazott táblázatot is. És ez még nem minden. Ha hosszú, több oldalas táblázattal dolgozunk, a szövegboxba illesztett táblázat - akárcsak a szöveg - szépen sorról sorra továbbcsordogál az egymás után következô oldalakra. Kattints az ikonra!

Tud automatikusan frissülô tartalomjegyzéket és indexet készíteni, illetve az oldalon bármely elemhez fűzhetô hivatkozás egy weboldalra vagy a dokumentum valamelyik másik pontjára. Amikor a dokumentumot HTML-be vagy PDF-be Kattints az ikonra! menti az ember, ezek a hivatkozások (a tartalomjegyzék Kattints az ikonra!, az index és a linkek Kattints az ikonra!) mind átmentésre kerülnek, így azokat nem kell ismételten elkészíteni.

Lehetôséget ad arra, hogy kvázi nyomtatási elônézeti képet kérjünk. A nagy dolog ebben az, hogy ellentétben az egyéb programokban megszokott elônézeti képekkel, ez semmi mást nem csinál, mint hogy eltünteti az összes nem nyomtatandó elemet, és a papír szélén vágóméretre szabja a kiadványt. Így az továbbra is szerkeszthetô marad. Emellett az Overprint preview betekintést enged abba, hogy a nyomtatásban miképp fognak egymáshoz viszonyulni az egymás mellé került direkt színek, illetve átfedéseknél hogyan viselkednek majd.

Messzemenôen támogatja az OpenType betűket. Az OpenType egy új betűformátum. Olyan mint a TrueType és a Type 1. Lényeges tulajdonságai viszont a következôk. Egy fájlból áll, tehát könnűy mozgatni. Platformfüggetlen, tehát egyazon fájlt használhatom Windows és Macintosh platformon. Unikódos, tehát egy fájl több nyelvet (magyar ékezetes karaktereket) is támogathat. Egy karakter helyén több metszetet is tartalmazhat, amely különbözô szóképekben javíthatja a megjelenést. Összevont karaktereket tartalmazhat pl. az 1/2 helyére, amelyet automatikusan lecserélve szükségtelenné teszi a felsô és alsó index használatát, és egységesebb megjelenést biztosít. Kattints az ikonra!

A nyomtatás terén is rengeteg az újítás. Hogy csak a legfontosabbakat említsem, nem szükséges többé PostScript nyomtató vagy szoftveres PostScript RIP ahhoz, hogy az InDesignból nyomtatni tudjunk. Mesteroldalak, segéd- és alapvonalak vagy bélyegképek is papírra kerülhetnek. Négy oldalra négy különbözô kifutót határozhatunk meg. Végezetül pedig mindezen beállításokat egy csokorba szedve külön ablakban összegzi, amelyek elmenthetôk, és késôbb bármikor újrahasznosíthatók, mint nyomtatási stílusok. Ha az ember több különbözô nyomtatóra vagy nyomdának dolgozik, akkor ez utóbbi igen hasznos segítség lehet. Kattints az ikonra!

Nem várták, de mégis belekerültek a kosárba a könyvszerkesztô lehetôségek. Ennek lényege nem más, mint hogy hosszú dokumentumok esetén azt fejezetenként külön fájlokban szerkeszthetjük, majd ezeket a fájlokat egy ún. könyvfájlban egyesíthetjük. A program ezután automatikusan szinkronizálja az oldalkiosztást és -számozást, a tartalomjegyzéket, az indexeket, illetve a betű- és bekezdésstílusokat. A lényeg: nem kell a több száz oldalas dokumentumokat egyben kezelni. Kattints az ikonra! Ezeket a könyvfájlokat ráadásul egyben képes prefligh-tolni, nyomtatáshoz összecsomagolni, nyomtatni vagy PDF-be exportálni.

Japán szöveges InDesign dokumentum Nem tudom kinek érdekes, de mostantól a latin verzió japán szöveges InDesign dokumentumot is fog tudni kezelni, és vice versa.

Támogatja az XML (Extensible Markup Language) technológiát, amely egyrészt lehetôvé teszi, hogy egyazon jól strukturált dokumentumot több irányban, több médián is felhasználhassuk (nyomtatásban, weben, multimédiában), másrészt biztosítja annak lehetôségét, hogy a dokumentum tartalmát adatbázistól merítsük. Ez azt jelenti, hogy a kész, komplett kiadvány helyett csak egy sablon készül el, amelyben mint egy mesteroldalon szerepel minden állandó elem, de a szövegek és képek helyén csak utalások szerepelnek egy adatbázis megfelelô helyére. Ezután az adatbázis tartalmának változásakor elég a dokumentumot egy gombnyomással frissíteni, és máris kész az új, több száz oldalas termékkatalógus, nem kell hozzá egy munkatársat egy teljes hétre lekötni.

Nagyobb munkacsoportok, osztályok munkáját segíti a WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning), amely inter- vagy intranetes hálózaton keresztül biztosítja, hogy egy InDesign fájlt egyszerre csak egy ember szerkeszthessen, és hogy mindig a legfrissebb verzió álljon a szomszéd szobában, szomszéd épületben, vagy a világ túlfelén található munkatársak rendelkezésére.

Metainformációk is elmenthetôk az InDesign 2.0 fájlokkal, amelyek a késôbbi katalogizálást segíthetik nagy mértékben, illetve amelyek XMP-ben is exportálhatók.

Végül, de nem utolsósorban, a PDF, HTML, az XML és az SVG mellett eBook formátumban is tud exportálni. Ez nem más, mint egy speciális PDF, amely kisebb PDA készülékeken megtekintve könnyebb olvashatóságot, átláthatóságot biztosít, lehetôvé teszi a szöveg folyatását és a felolvasó programokkal való kompatibilitást.

A megjelenése elôtti elvárásokból talán kettô ha maradt, amit még nem említettem. Réteges PhotoShop és Illustrator fájlok importjára sajnos nem képes. Úgy tűnik, az Adobe elgondolása szerint ez már tényleg nem egy kiadványszerkesztô program dolga, és az élôfejet, illetve -lábat sem ismeri. De azt hiszem, a fenti felsorolás után ezt bárki megbocsátja.

Fôleg, hogy még nem értem a végére. Megemlítenék pár egyéb lehetôséget, amely bár nem újdonság a 2.0 verzióban, de amely mindenképpen fontos, ha csak címszavakban is. (Aki ismeri az elôzô verziókat, az itt abba is hagyhatja az olvasást.)

Abszolút rugalmas betűkezelés. Szerkeszthetô szövegen lehet színátmenet, keret, lehet átlátszó, vagy el lehet torzítani. Szöveg szerkeszthetô görbe mentén. Professzionális tipográfiai érzékrôl ad tanúbizonyságot a többsoros szerkesztô, amely az elválasztások beillesztésénél nem csak egy sort, hanem az egész bekezdést figyelembe veszi. Tehát ha egy elválasztás következtében az ötödik sorban egy csúnya, elválaszthatatlan szóközi hézag jelenne meg, akkor inkább kihagyja azt az elválasztást, és más megoldást keres . Az Optikai hasábszél igazító, a kisebb karaktereket, mint a kötôjel, vesszô vagy a pont, valójában félig a hasáb szélén kívülre helyezi, amely ugyan vonalzóval mérve feltűnô, szabad szemmel azonban mégis szebb, egyenletesebb hasábszéleket kölcsönöz. Hasonló lehetôség az optikai betűtávolság választása, amely a metrikus tábla hiányosságai esetén ad gyors és megbízható segítséget, feleslegessé téve a nehézkes, egyedi módosításokat Kattints az ikonra!.

Az InDesign igen sokoldalú. Egy dokumentumon belül elméletileg akárhány nyelvet tud kezelni. A különbözô nyelvű variációk akár külön rétegeken jól el is különíthetôk, és mindegyikre a saját elválasztó és helyesírás-ellenôrzô modulja használható. A Preflight és a Package funkció, amelyet a könyvszerkesztôi funkciók kapcsán már említettem, megteszi azt, amelyhez egyébként külön programot kellene vásárolni. Végigellenôrzi a kiadványban található képek formátumát, színmódját, azok elérhetôségét, a betűket, és mindezekrôl, illetve a potenciális hibákról egy összegzést ad. Ezenfelül - amennyiben meglepô módon nincs hiba a kiadványban - egy mappába csomagolja az InDesign kiadvány mellé az összes képet és betűt. Ugyancsak szó volt már a Quark fájlok közvetlen megnyitásáról, de ugyanez mondható el a PageMaker fájlokról is. Nem csak psd és ai fájlokat, de a közös AGM-nek köszönhetôen (Adobe Graphics Modul) pdfeket is közvetlenül ágyazhatunk be az InDesignba. EPS fájlokkal elmentett vágógörbék az InDesignban továbbszerkeszthetôk.

A mesteroldalak hierarchikus rendbe sorolhatók, tehát egyik mesteroldal épülhet a másikra. 0,42 cm x 0,42 cm-tôl egészen 5,48 m x 5,48 m-es dokumentumok szerkesztését is lehetôvé teszi. A segédvonalak éppúgy szerkeszthetôk, kiválaszthatók, sokszorozhatók, mint bármely egyéb elem az oldalon. Természetesen rétegenként vagy az egész dokumentumra kiterjedô módon le is zárhatók. Szöveget szövegkeretben függôlegesen is tud igazítani, nem pedig csak jobbra, balra zárni. Egy dokumentumban többoldalas leporellókat is támogat, és az oldalak palettában folyamatosan követi a kiadvány gerincét. Kiadóknak fontos lehet, hogy helyfoglaló szöveget tudjanak használni. A használt betűket az egész dokumentumban globálisan tudja lecserélni a FindFont parancs a Preflight ablakban.

És még sorolhatnám végeláthatatlan listákban, hogy miért érdemes foglalkozni ezzel a programmal. Természetesen nem kell mindjárt megvenni, hogy az ember meggyôzôdhessen a képességeirôl. Itt megtalálhatják az InDesign 1.5 kipróbálható verzióját, amit pedig a most megjelent kettes verzióról írtam; hát azt higgyék el, vagy ha megvették, élvezzék!


Lénárt Lambert


A lap tetejére