E-mailCímlap

Vissza


Tesztek és eredmények

Baum már a textiliparban

A Győzelem városának ...

Virtuális világok

Itt az idő, hogy ...

Apple az NAB2001-en

A színmérés és ...

Eye-One

OSX Akták II.

Add el a Newtont ...

AppleNewsAz eredmények röviden
 • A 733 MHz-es Power Mac G4 mind a termelékenységet, mind a teljesítményt illetôen jelentôs növekedést jelent a korábbi G3-as modellekhez képest.
 • Egyes Photoshop-teljesítménytesztekben a 733 MHz-es Power Mac G4 akár tizenegyszer gyorsabb, mint a standard konfigurációjú 400 MHz-es Power Mac G3.
 • A PowerBook G4 teljesítménye és termelékenysége megközelíti az asztali modellekét.
 • Az új modellek hardver-architektúrája a gyorsabb processzorokon kívül megnövekedett rendszersebességet és -teljesítményt nyújt.
 • Az alkotómunkát végzôk számára ez a termelékenység-növekedés jelentôsen lerövidíti az új hardver megvásárlásába fektetett pénz megtérülési idejét.

 • Néhány szó a Pfeiffer Consultingról
 • A Pfeiffer Consulting egy független technológiai kutatóintézet, vizsgálata a kiadványszerkesztés, a digitális tartalomszolgáltatás és az új médiában dolgozók igényeire koncentrált.
 • „A tervezési és kiadványszerkesztési munkafolyamat teljesítményanalízise” letölthetô a www.pfeifferreport.com oldalról.

 • Főbb pontok
 • A 733 MHz-es Power Mac G4 jelentôsen megnöveli a tervezési és kiadványszerkesztési munkafolyamat termelékenységét.
 • A nagyobb termelékenység nem csak a gyorsabb processzor eredménye, hanem a modell továbbfejlesztett hardver-architektúrájának és a gyorsabb tömegtárának is köszönhetô.
 • A rendszersebesség, amely nagy mértékben meghaladja a korábbi modellekét, számottevôen hozzájárul a munkafolyamat termelékenységéhez.

 • Módszertan
 • Ezek a platformfejlôdési tesztek az elsô osztályú 733 MHz-es Power Mac G4 és az 500 MHz-es PowerBook G4 teljesítményét és termelékenységét hasonlítják össze az 1999-ben megjelent 400 MHz-es Power Mac G3-éval.
 • A termelékenységi méréseket egy teljes tervezési megbízás kivitelezésével végezték: egy magazinoldalpár megtervezésével és létrehozásával. A teljes tervezési folyamatot végigcsinálták, a laptükör megtervezésétôl a végsô design elkészítéséig, az Adobe Photoshopban és Illustratorban végzett képmódosításokat, valamint az adatok biztonsági mentését és a próbanyomatok készítését is beleértve (egy hálózati színes nyomtatón).

 • Konfigurációk
 • Minden platformfejlôdési tesztet a fent említett modellek szabványos, az Apple által a bevezetés idején kínált legjobb konfigurációjával végezték, a rendszerprogramot, a memóriát és a tömegtárat is beleértve.
 • A memóriakonfigurációk a teljesítménytesztek alatt az adott hardver-konfigurációhoz kapcsolódó optimális értékre voltak beállítva.
 • A memóriakonfigurációk a munkafolyamat termelékenységi tesztje alatt a programok közötti váltást leginkább elôsegítô értékekre voltak beállítva.
 • A tesztelés elôtt mindegyik rendszert teljesen újrainicializálták. Minden mérést a MacOS (a Power Mac G3-on MacOS 8.5, a Power Mac G4 és a PowerBook G4 esetében pedig MacOS 9.1) standard, változatlan verziójának felhasználásával végeztek. Az egyetlen kiegészítés az alap rendszerprogramhoz képest az Adobe Type Manager használata volt a fontkezeléshez.
 • A tervezési és kiadványszerkesztési munkafolyamat teljesítményanalízisének részletes leírása, valamint a tesztek eredményének részletezése és a rendszer-konfigurációk teljes ismertetése letölthetô a Pfeiffer Consulting honlapjáról.

 • Főbb pontok
 • A 733 MHz-es Power Mac G4 rendszerteljesítménye akár ötször gyorsabb, mint a standard konfigurációjú 400-MHz-es Power Mac G3-é.
 • A PowerBook G4 rendszerteljesítménye csaknem megegyezik az asztali modell teljesítményével, és messze maga mögött hagyja a 400 MHz-es Power Mac G3-as asztali változatát.
 • A rendszerteljesítményt összességében több különbözô tényezô határozza meg, köztük a hardver-architektúra és a lemezteljesítmény.

 • A hordozható munkaállomás
  A PowerBook G4-et is bevontuk a teljesítmény-összehasonlító táblázatba, mivel a profi kreatív vásárlók jelentôs hányada szereti magával vinni munkáit, kihasználva a nagyteljesítményű hordozható számítógép elônyeit.

  A PowerBook G4-gyel az Apple új, magasabb szintre emelte a mobil teljesítmény mércéjét. A Velocity Engine-nel kibôvített PowerPC G4 processzor, a nagy felbontású képernyô és a nagy sebességű FireWire kapcsolat roppant hatékony eszközzé varázsolja a komputert. Bár nem versenyezhet a nagyfelbontású monitorral összekapcsolt asztali munkaállomással, nem akadályozza az utazás közben elvégezhetô komoly munkát.

  Az új irányzat legmeglepôbb sajátossága, hogy a hordozható és az asztali számítógépek nem a hardver alapjaiban különböznek egymástól, hanem a perifériák, úgymint a monitor és a billentyűzet terén. Munkakörnyezet szempontjából elônyösebb a jól kalibrálható monitor és az asztali gép könnyű perifériás bôvíthetôsége. Másrészt a nagy teljesítményű hordozható gépeknek köszönhetô, hogy nincs olyan alkotó munka, amit ne vihetnénk magunkkal az útra.

  Főbb pontok
 • A 733 MHz-es Power Mac G4 csúcsteljesítménye tizenegyszer gyorsabb, mint a standard konfigurációjú 400-MHz-es Power Mac G3-é.
 • Az összes teljesítménymutatót egybevetve a legkorszerűbb Power Mac több mint ötször gyorsabb a 400-as Power Mac G3-nál.
 • Ez a teljesítménynövekedés a Velocity Engine-nek, valamint a jobb rendszerteljesítménynek és a továbbfejlesztett hardver-architektúrának köszönhetô.

 • A Velocity Engine elônyei
  Mi a Velocity Engine, és hogyan befolyásolja a teljesítményt? A Velocity Engine az Apple márkaneve a Motorola Altivec technológiájára, amely a PowerPC G4 processzor vektorműveleti kiegészítô eleme. Működésének lényege az, hogy lehetôvé teszi bizonyos műveletek párhuzamos elvégzését, így nagymértékben megnöveli a feldolgozás sebességét. Mivel nagy adatsűrűségű számítást igénylô alkalmazásokhoz tervezték, így pl. a képfeldolgozás és a digitális videó ideális eszköze.

  Az alkalmazásokat speciálisan optimalizálni kell, hogy ki tudják használni a Velocity Engine elônyeit. Már több programot adaptáltak: a Photoshop a legismertebb példa, bár a profi grafikusok által kedvelt After Effects, a Canvas és a Final Cut Pro is tartalmaz Velocity Engine-t támogató szekvenciákat a Mac OS X alatt.

  A Velocity Engine elônye drámai módon nyilvánul meg: a Pfeiffer Consulting teljesítménymérései során a 733 MHz Power Mac G4 ugyanazon verziójú Photoshop futtatásakor ötször gyorsabbnak bizonyult a 400 MHz Power Mac G3-nál. A teljesítménynövekedés nagyrészt közvetlenül a Velocity Engine-nek köszönhetô.

  Főbb pontok
 • A tervezôeszközök folyamatosan fejlôdnek és egyre erôsebb komputereket igényelnek.
 • A rajzolóprogramok, mint az Adobe Illustrator és a Macromedia Freehand olyan integrált tervezôelemeket tartalmaznak, amelyek erôs megterhelést rónak a hardver számoló-egységére.
 • Az Adobe Illustratorban bizonyos műveletek elvégzésekor a 733 MHz-es Power Mac G4 háromszor gyorsabb, mint a 400 MHz-es Power Mac G3.

 •  


  Tesztek és eredmények


  A tervezési és kiadványszerkesztési munkafolyamat értékelése

  A Power Mac G4 és PowerBook G4 összehasonlítása a Power Mac G3-as rendszerekkel a teljesítmény és a termelékenység szempontjából. Akik figyelemmel kísérik a számítógépes ipar alakulását, alighanem hiábavaló igyekezetnek tartják az új számítógépes rendszerek műveleti sebességének mérésére irányuló próbálkozásokat. Az elmúlt néhány évben olyan drámai növekedést tapasztalhattunk a hardverek teljesítményét illetôen, amely látszólag messze túllépte az átlagos felhasználó igényeit.

  Teljesen más azonban a helyzet, ha a tervezési és kiadványszerkesztési munkafolyamathoz kapcsolódó teljesítményt elemezzük. Mindenekelôtt, a kreatív profik által alkalmazott programok legtöbbje igen erôteljes gépet igényel. Ami azt illeti, a szoftver és a hardver mintha folyamatosan bakugrást játszanának – olyannyira, hogy a legújabb professzionális tervezôprogram képességeinek teljes kiaknázásához általában az adott idôpontban legnagyobb teljesítményű gépre van szükség.

  A teljesítménytesztek általában a teljesítménynövekedést mérik néhány különálló funkció, például egy különösen sok számítást igénylô Photoshop szűrô alkalmazásakor. Bár a rendszersebesség ilyen módszerrel történô mérése is elég jó képet ad a gép teljesítményérôl, mégsem igazán szemlélteti, milyen hatással lesz a megnövekedett teljesítmény a teljes munkafolyamatra. A legtöbb szakmabeli nem arra a kérdésre keresi a választ, hogy „milyen gyorsan tud a gépem elvégezni egy adott feladatot”, hanem azt szeretnék megtudni: „mennyivel tesz ez engem termelékenyebbé”?

  Hogy megtudhassuk a választ, a Pfeiffer Consulting mindenre kiterjedô teljesítmény- és munkafolyamat-tesztek sorozatát végezte el. A tesztek célja, hogy világosan és megbízhatóan kimutassák a termelékenységbeli különbségeket egy tipikus átfogó tervezési munkafolyamat során. Mivel ezeket a teszteket létezô tervezési projektek felhasználásával végzik, amelyeket a kezdetektôl a kész termékig végigvittek, nem csak a sok számítást igénylô feladatok elvégzésekor nyújtott teljesítményt veszik figyelembe, hanem a teljes rendszer teljesítményének növekedését is, az alkalmazások elindításától kezdve a köztük való váltogatáson át a fájlok megnyitásáig és elmentéséig stb. (A teljesítményteszt módszertanának részletes leírása a teljes analízissel együtt letölthetô a http://www.pfeifferreport.com honlapról.)

  Termelékenység és a befektetés megtérülése

  A termelékenység legfontosabb aspektusa, hogy közvetlenül kihat a befektetett tôke megtérülésére. Egy tervezô számára a nagyobb termelékenység azt jelenti, hogy egy munkanap alatt több munkát tud elvégezni, és ezáltal több munkát tud elvállalni. Ebbôl pedig az következik, hogy a számítógépes rendszer hamarabb behozza az árát. A jelen esetben elvégzett teljesítménymérések során a 733 MHz-es Power Mac G4-en 15 perc alatt sikerült elkészíteni a teljes munkafeladatot, míg a 400 MHz-es Power Mac G3-on ez 24 percet igényelt. A kreatív munkát végzôk számára – azon kívül, hogy több megbízást tudnak teljesíteni egy nap alatt – az idômegtakarítás azt is jelentheti, hogy több idejük marad a design finomítására vagy variációk kidolgozására egyazon feladathoz. Mindkét esetben a megnövekedett teljesítmény jelentôs hatással van a végeredményre.

  / Szemlélető ábra 1. /

  A modern tervezési és kiadványszerkesztési folyamat

  Az utóbbi években a tervezés és kiadványszerkesztés teljesítmény-követelményei rendkívüli tempóban növekedtek. Az alapjait tekintve, maga a munkafolyamat viszont alig változott az elsô kiadványszerkesztô szoftverek tíz évvel ezelôtti megjelenése óta. Még ma is többé-kevésbé ugyanazokat a programokat használjuk, többé-kevésbé ugyanabban a kombinációban. Az oldalakat arculattervezô alkalmazásokkal hozzuk létre, színekkel, rajzokkal, fényképekkel gazdagítjuk – tervezünk, és közben váltogatjuk a programokat, hogy megalkossuk, szépítsük, finomítsuk az oldal elemeit, majd utolsó simításként elôkészítjük a nyomtatáshoz.

  Ám amíg az alapvetô munkafolyamat alig változott, az összterhelés drámai mértékben megnövekedett. Már számítógéppel végezhetjük a színrebontást; a kezdeti néhány betűtípus helyébe több száz, sôt ezer lépett, a szoftverek fejlôdése pedig még legvadabb álmainkat is felülmúlta.

  Amit ma egy egyszerű asztali számítógéppel sem kunszt megoldani, azt 10-15 éve még a legmenôbb munkaállomáson sem lehetett végrehajtani. Több száz megabyte nagyságú, többrétegű Photoshop fájlokat hozhatunk létre. Vektor-alapú PostScript grafikákat kombinálhatunk pixeles effektekkel és átlátszósággal anélkül, hogy a rajzolóprogramból ki kellene lépnünk. A ma használatos gépekben több megabyte-nyi RAM van, mint amennyi tárhely volt a hajdani átlagkomputerekben. Míg korábban egy átlagos tervezési feladat mindössze néhány képbôl és pár egyéb – magukat az oldalakat tartalmazó – fájlból állt, ma akár több száz vagy ezer fájlt és adatvariációt kell kezelnünk, feldolgoznunk, átmásolnunk és frissítenünk.

  Tehát, miközben az alapvetô tervezési munkafolyamat változatlan maradt, a számítógépek munkaterhelése exponenciálisan fejlôdött, és a folyamat nem áll meg: a kreatív munkát végzôk egyre nagyobb és nagyobb igényeket támasztó média-alkalmazásokkal dolgoznak.

  A számítógépem fejlesztése valóban termelékenyebbé tesz engem?

  Az alapvetô kérdés, amit a hardverek új generációjának láttán feltesz magának az ember: valóban szükségem van erre? Tényleg termelékenyebbé tehet engem egy új komputer? Közismert, hogy az olyan alkalmazások, mint a Photoshop nagy kapacitású gépet igényelnek. De mi a helyzet a többivel? Más szóval, termelékenyebbé tesz-e egy gyorsabb számítógép, vagy olyan az egész, mintha a legnagyobb városi forgalomban vezetnék egy Ferrarit? Pénzkidobás vagy épp ellenkezôleg? Egy gyorsabb munkaállomás segítségével többet érhetek el, kreatívabb lehetek?

  A termelékenység kérdése természetesen igen összetett dolog, rengeteg különbözô tényezô határozza meg egy adott rendszer átviteli sebességét. A processzor sebessége is fontos, de a többi faktor úgyszintén (lásd a rendszerteljesítménnyel foglalkozó részben). Néha egészen apró dolgok is jelentôsen befolyásolhatják az össztermelékenységet. Ha például gyakran használjuk az „Open” (megnyitás) párbeszédablakban az elôzetes képet, a thumbnail kirajzolásának sebessége nagy mértékben befolyásolhatja a termelékenységet. Egy átlagos tervezési folyamat során több száz hasonló apróság fordulhat elô, amelyek csak egy a valós életbôl vett feladaton végzett termelékenység-méréssel mutathatók ki.

  Termelékenységi tesztek

  Hogy termelékenységi mutatói megbízhatók legyenek, a Pfeiffer Consulting kidolgozott egy teljes tervezési és kiadványszerkesztési tesztkészletet, amely egy a valós életbôl vett kiadványszerkesztési megbízáson alapul: egy magazinoldalpár létrehozásán. Ez a feladat, amelyben elengedhetetlen a QuarkXPress, az Adobe Photoshop és az Adobe Illustrator használata, a tervezési projekt teljes „életciklusát” lefedi, az oldaltükör megtervezésétôl a végtermékig. Benne foglaltatik ezen kívül még színes próbanyomatok készítése is egy hálózati színes nyomtató segítségével, valamint biztonsági másolat készítése az érintett állományokról.

  A teljes munkafolyamat tesztelésének eredményei által betekintést nyerhetünk a hardver termelékenységben játszott szerepébe. Vannak bizonyos területek, ahol a számítógép kapacitása már nem oszt nem szoroz: az oldaltükör kialakítása például mindegyik gépen nagyjából ugyanannyi idôt vett igénybe. Viszont, ami a többi műveletet illeti, minden téren a Power Mac G4 bizonyult a leggyorsabb gépnek – és ebbe még olyan műveletek is beletartoznak, mint a hálózati színes nyomtatóval történô nyomtatás, amelyet a Power Mac G4 majdnem kétszer olyan gyorsan végzett el, mint a Power Mac G3-as.

  / Szemlélető ábra 2. /

  Összességében a 733 MHz-es Power Mac G4-en alig 15 percet vett igénybe a teljes feladat megoldása, míg a G3-400-nak majdnem 24 percre volt szüksége (csaknem 9 perccel többre, mint a G4-nek). Az 500 MHz-es PowerBook G4 több mint 5 perccel volt gyorsabb a régebbi gépnél, a feladatot alig 19 percen belül teljesítette.

  A rendszerteljesítmény hatása a termelékenységre

  A számítógépek tesztelésekor talán a legnehezebben a rendszer összteljesítménye mérhetô le. Mitôl gyors egy komputer? Pontosabban: mitôl tűnik gyorsnak egy komputer? És vajon a rendszerteljesítmény mely aspektusai befolyásolják leginkább a termelékenységet? Az egyes tényezôk relatív hozzájárulásának tisztázása nehéz feladat. A felhasználók általában túlbecsülik a processzor sebességének szerepét, és alábecsülik a többi faktor, például a lemezes alrendszer vagy a busz sebességének jelentôségét. A számítógép igen összetett rendszer, amelyben minden egyes komponensnek megvan a maga szerepe, mindegyik befolyásolhatja a gép teljesítményét és termelékenységét. Csak egy kiegyensúlyozott rendszer nyújt optimális teljesítményt.

  / Szemlélető ábra 3. /

  Mi befolyásolja a rendszer összteljesítményét?

  Hogy melyek a legfontosabb szempontok egy rendszer összteljesítményének megítélésénél? A processzoron kívül több lényeges hardverelem is jelentôs befolyással bír: az egyik legfontosabb a merevlemez teljesítménye. Ebbôl a szempontból az elmúlt néhány évben komoly technikai fejlôdésnek lehettünk tanúi. Két évvel ezelôtt, amikor piacra dobták a 400 MHz-es Power Mac G3-at, az Ultra2 SCSI merevlemezt tartalmazó csúcskonfiguráció volt az akkori legprofesszionálisabb komputer. De azóta sok minden megváltozott. Az Ultra ATA drive, amelyet a mai 733 MHz-es Power Mac G4-ek tartalmaznak, egyértelműen gyorsabb. Annak ellenére, hogy a vizsgált gépek merevlemezeit a teszt elôtt újraformattálták, a 70 MB-os Photoshop-fájl megnyitásához a 400 MHz-es Power Mac G3-nak több mint ötször annyi idôre volt szüksége, mint a 733 MHz-es Power Mac G4-nek (az elôbbi 32 másodperc, az utóbbi 5 másodperc alatt teljesítette a feladatot). A PowerBook G4 ugyanezt a fájt 9 másodpercen belül nyitotta meg.

  / Hardver jellemzôk összehasonlítása - Szemlélető táblázat /

  A memória és a busz sebessége szintén nem elhanyagolható tényezô. A Power Mac G4 az elsô olyan Macintosh, amely a gyorsabb PC-133 memóriamodulokat alkalmazza, és a rendszerbusz, amelyen az adatok a processzor és a memória között közlekednek, ugyanazon a sebességen fut, mint a memória – kiküszöbölve ezzel egy újabb szűk keresztmetszetet. Egyes hardvereszközök bizonyos programok futtatásakor drámai módon megnövelhetik a gép sebességét, míg más alkalmazásokra nincsenek hatással. Ilyen például a Velocity Engine, amely a G4 processzor része: azok a programok, amelyeket e hardverelem kihasználására terveztek, sokkal gyorsabban futnak, ahogy az Photoshop teljesítmény-vizsgálatunkból is kitűnik, ellenben nem befolyásolja a többi program, mint például a QuarkXPress vagy a különféle irodai alkalmazások sebességét.

  Fontos még a monitor teljesítménye, amely a bonyolultabb grafikus ábrák megjelenítésekor döntô tényezô is lehet, bár ez nagyban függ a videokártya minôségétôl s részben a kapcsolat módjától: A Power Mac G4 4-szeres AGP buszt használ, míg a régebbi modelleknél a monitor a lassúbb PCI csatlakozón kapcsolódik a számítógéphez.

  Végezetül a telepített RAM mennyisége is döntô fontosságú tényezô egy rendszer teljesítményében. Az Apple mai csúcsgépeit 256 MB RAM-mal szállítja, míg a régebbi típusokat 128 MB RAM-mal adták. A megnövelt RAM kapacitás kedvez az újabb programok futtatásának, különösen a Photoshop használatakor dobja meg nagyon a rendszert.

  A rendszer teljesítményét olyan feladatokkal teszteltük, amelyeket a profi kreatív munkatársak nap mint nap többször elvégeznek, pl. különbözô alkalmazások megnyitása, adatállományok másolása, fájlok megnyitása és mentése.

  Szeretnénk külön is hangsúlyozni, hogy ezek a műveletek nem processzor-teljesítményt igényelnek, inkább a merevlemez teljesítménye és az általános memória-architektúra befolyásolja futásukat. Ennek ellenére egyes műveletekben, mint pl. nagyméretű Photoshop-fájlok mentése) a 733-as Power Mac G4 ötször gyorsabbnak bizonyult a G3 400-asnál. Az összes rendszerfüggô teljesítménymutató egybevetését tekintve a 733-as Power Mac G4 kétszer gyorsabb a 400-as G3-nál.

  Teljesítmény a professzionális képretusálásban

  A Macintosh-ok teljesítményét évek óta az Adobe Photoshop segítségével mérjük, s erre jó okunk van. Elôször is, világszerte ezt a programot használják az alkotó grafikusok. Nem csupán a képfeldolgozás egyik alapprogramja, alkalmazása elterjedt a nyomtatvány-tervezéssel és a web-fejlesztéssel kapcsolatos munkafolyamatokban, továbbá fontos szerepet játszik a videoiparban és a 3D-grafikusok tevékenységében is.

  / Szemlélető ábra 4. /

  Elterjedtségén túlmenôen a Photoshop a világ egyik leginkább teljesítményigényes alkalmazása. A manapság rutinjellegű képretusálásokhoz a program nemrég még százezer dolláros gépeket igényelt. De vannak feladatok, amelyeket a program még a mai legnagyobb teljesítményű gépeken is csak hosszabb alatt tud elvégezni.

  Ámde a Photoshop hardver-értékelés szempontjából legértékesebb tulajdonsága az, hogy a komputer minden erôforrását kihasználja. Mind a processzor, mind a hardverelemek teljesítménye jól mérhetô meghatározott markerekkel. Egyes tesztek a memória-elérés gyorsaságát mérik, mások a rendszer ki-bemeneteit értékelik. Más szóval, ha összegyűjtjük egy gondosan összeválogatott Photoshop-feladatsor eredményeit, a teljesítménymutatók kiválóan szemléltetik, összességében mire képes egy bizonyos számítógép.

  A teszt és az eredménye

  A teljesítménymutatók megállapítására kidolgozott tesztkészlet magában foglalja a Photoshop minden művelettípusát. Minden tesztet 3 különbözô méretű (5MB, 30MB, 70MB) fájllal végeztünk el. Míg egyes tesztek eredményeit a PowerPC G4 processzor Velocity Engine-je nagy mértékben javította, másokét, mint pl. a színre bontást, nem befolyásolta. A kisebb fájlokkal végzett tesztek a processzort és a memóriafüggô teljesítményt mérték, a nagyobb fájlokon végzett műveletek a merevlemez elérési sebességét és a rendszer általános gyorsaságát célozták meg. Egyes tesztek a processzor integer teljesítményére irányultak, mások a lebegôpontos műveletek sebességére.

  A teljesítménymutatók valóban meggyôzôek. Ha egybevetjük a három, az Apple által alap-konfigurációban szállított komputerrendszer összevont teszteredményeit, a 733 MHz Power Mac G4 csaknem ötször gyorsabb a 400 MHz Power Mac G3-nál, csúcsteljesítménye pedig tizenegyszer nagyobb.

  Számos oka van ennek. Nagy fájlok esetén a Photoshop erôsen kihasználja a virtuális memóriát, és a 733 MHz Power Mac G4 merevlemez-teljesítménye is nyilvánvalóan jobb, mint a régebbi modellé. A különbség részben annak is köszönhetô, hogy a csúcstechnológiát képviselô új gépnek a memória-konfigurációja is más. Ámde a virtuális memóriát nem érintô Photoshop tesztekben is négyszer gyorsabb az új csúcsgép a réginél. A Velocity Engine sokat segít: a tesztkészletet az Adobe legújabb képfeldolgozó programjával futtattuk, s nyilvánvalóvá vált, hogy a Velocity Engine-re optimalizált verzió sokkal jobb a réginél, s kiválóan támogatja a korábbi plug-ineket is.

  Ami az 500 MHz PowerBook G4-et illeti, bár lassúbb, mint a Power Mac G4 asztali modell, jelentôsen gyorsabb a 400 MHz Power Mac G3-nál: a teljes tesztkészlet eredményeit összevetve a laptop háromszor gyorsabb a régebbi típusnál. A PowerBook G4 és a 733-MHz Power Mac G4 közötti sebesség-különbség két tényezôre vezethetô vissza: az asztali gép magasabb órajelére és a merevlemez-alrendszer gyorsabb voltára. A laptop számítógépekhez gyártott merevlemezek még nem olyan gyorsak és nem olyan nagy áteresztô-kapacitásúak, mint az asztali gépek winchesterei. De, ettôl eltekintve, a PowerBook G4 rászolgál jó hírnevére, mert ez a legnagyobb teljesítményű hordozható komputer.

  / Szemlélető ábra 5. /

  Tervezôeszközök:
  Teljesítmény és termelékenység

  Viszonylag kevés tervezôprogram válik ipari szabvánnyá a profi kreatív grafikusok világában. Noha bizonyos eszközök kevés fejlôdést mutattak az elmúlt években, a többségük rendkívül összetett és teljesítmény-igényes. Érdemes megjegyezni, hogy az Adobe Illustrator elsô verzióját egy Macintosh Plus-on mutatták be 1988-ban. Alig hasonlít az Illustrator 9 integrált tervezôprogramra. A Macromedia Freehandje és az Adobe vektoros rajzprogramja is sokat fejlôdött az évek folyamán és erôteljes komputeres kapacitást igényelnek. Még a kiadványszerkesztô programok is sokat fejlôdnek, s új célokra törekszenek: az év vége felé megjelenô QuarkXPress 5 szeretné áttörni a webtervezés és a kiadványszerkesztés közötti határt. A 2000 elején kibocsátott InDesign 1.5 komoly tipográfiai eszközöket kínál, amelyek korábban csak a csúcs-színvonalú szerkesztôrendszerekben voltak elérhetôk, mivel bizonyos szolgáltatásaik tekintélyes komputer-kapacitást igényeltek.

  Néhány évvel ezelôtt a tervezôeszközök elég határozottan szakosodtak bizonyos feladatokra, a mai helyzet azonban teljesen más. A profi tervezôk programjai folyamatosan fejlôdnek. A fejlôdés azt a tényt követte, hogy a tervezôk átlépték a határokat, új kreatív eszközökkel próbálkoztak, a 3D grafikával és digitális videóval.

  Ahogy a média fejlôdik és változik, úgy alakul át a kreativitás, s ez a folyamat olyan számítógépeket igényel, amelyek segítenek hamarabb elvégezni a munkát.

  / Szemlélető ábra 6. /

  ALMALAP


  A lap tetejére