E-mail


 

PDF és XML: vetély- vagy harcostársak?


Az Almalap által agyon ajnározott Seybold másodszorra rendezi meg szemináriumát Amszterdamban április 18–21. között. Az elôadások fô gerincét a PDF adja, de az XML is jelen lesz a PDF, JDF, Creative Pro, eForms és tartalommenedzselés szekciókon. Az elôadások, háttérbeszélgetések és délutáni szakösszejövetelek egyik kedvenc kérdése lesz, hogy vajh a PDF és az XML egymás kiegészítôi vagy konkurensei?

Természetesen léteznek olyan megoldások, ahol a PDF és az XML rendre egymás segítségére van – és mint mindenre, erre is akad ellenpélda. Az általam vezetendô eForms esetében akadnak olyan vállalkozások, amelyek olyan XML alapú eForm megoldásokat mutatnak be, amelyben a PDF részt vesz – ilyen az Adobe beharangozott Designer szoftvere is –, és akadnak, amelyekben nem – W3C XForm szabványa vagy a Microsoft InfoPath terméke. A szekció nyitó elôadását a University of Nottingham Computer Science karának professzora, David Brailsford tartja, aki az XML és PDF közti sokrétű kapcsolatot elemzi. Nem csak az eddigi történéseket készül beszédében bemutatni, de felvázol számos lehetséges forgatókönyvet is a PDF és XML jövôjérôl.

Különféle, de egyenlő?
A PDF és XML sok közös tulajdonsága mellett egyre több eltérô viselkedést, lehetôséget mutat fel. Mindkettô szabványokra épül, és – több minden mellett – alkalmas dokumentumok megmutatására különféle eszközökön, más-más alkalmazásokkal. Amíg más konferenciák általában a történelmi úton, az SGML felôl érkeznek el az XMLhez, a Seybold a dokumentum alkotása, a kiadványszerkesztés és a nyomdai elôkészítés felôl közelít.

Amint a PDF alapszabványává lett a DTP-nek és elôkészítésnek, nem volt számunkra sem kétséges, hogy az addigi félvagy egynapos „PDF Hot Tech Day”-rôl átlépünk a PDF Conference-re. Mivel vívta ki a PDF, hogy amíg más grafikai, kiadványszerkesztési formátumokról nem rendeznek konferenciát, addig errôl igen? Miért nincs TIFF-konferencia? (Ez persze picit sántít, mert létezik Quark, InDesign és Photoshop felhasználói konferencia is – szúrta közbe a Seyboldtól nem alélt Almalap.) A PDF megszületése után tíz évvel még mindig fejlôdô technológia. Az életciklusa kétéves – nagyjából ennyi idônként újítja meg az Adobe a technológiát –, most épp az 1.5-nél tartunk (és bocsátja ki az elsô ezt értelmezô szoftvert) Acrobat 6 a futó verzió. Nehéz lenne évek óta változatlan technológiáról konferenciát rendezni.

A tízéves PDF-re épülô technológiák összetettek, a szakemberek igénylik az útmutatást – és folyamatos a munkafolyamatok, alkalmazások finomhangolása. A Seybold felmérése megmutatta, hogy még mindig magas a nyomdába kerülô, olyan hibával rendelkezô PDF állományok száma, amely hibák már kiszűrhetôk lennének szoftveres úton. Minôségi PDF elôállítása nem egyszerű kitt és katt munka. A nyomdák az elôkészítôket hibáztatják a rossz állományok miatt, az elôkészítôk pedig a nyomdákra mutogatnak a hiányos információszolgáltatás okán. A felelôsség súlypontja lassan az elôkészítés felé mozdul, ott kell olyan minôségi, nyomdaképes PDF-et elôállítani, amely hibamentes.

Miközben sikerült a bolondbiztos proofolásra alkalmas PDF–generálást a grafikusok számára megoldani, egyre többekben fogalmazódott meg a vágy, hasonló PDF alapú adatcsere megalkotására a dokumentumkészítés korábbi fázisaiban. A vágy megfogalmazói jellemzôen az irodai felhasználók és a grafikában érdekeltek.

A PDF adat-gazdagsága, „szépsége” elnyerte a vállalatok tetszését is, akik ebben a formában nekik tetszô külalakkal képesek befelé és kifelé kommunikálni. Az eddigi PDF-konferenciákon számos olyan munkamódszert ismerhettünk meg, olyan idô-megtakarító megoldást mutattak be, amely nem csak a technológia bravúros alkalmazását példázta, de rövidesen az életben is elterjedt.

Az XML szerepe
Miként kerül az XML az amszterdami Seybold Szemináriumba? Számos irányból – hangozhat a válasz, nem beszélhetünk teljes körűen a PDF–generálásról, az SVG-rôl, az eFormsról vagy a JDF-rôl, ha nem említjük az XML-t. A tartalomgondozás esetében pedig az XML az alap, több mint megkerülhetetlen technológia. Vajon minden XML területet érintünk ezzel az „XML mindenütt jelen van” gondolkodással? Természetesen nem. Az XML – e gyorsan alakuló, fejlôdô dokumentum és adatleíró szabványkezdemény – önálló konferenciáért kiált. Ezért hívtuk meg társkonferenciának az IDEAlliance szervezte XML Europe-ot, ahol szó esik olyan „mélyen” XML-es témákról, mint az ebXML, az XPath, az ekormányzati XML szabvány.


Hans Hartman,
Seybold Seminars Amsterdam 2004 leendô szekció vezetôje


A lap tetejére