E-mail


 

Mitôl lesz egy webszájt hiteles és megbízható?


A Stanfordi Egyetem ’Persuasive Technology’ kutatócsoportjának a webhelyek hitelességét és megbízhatóságát vizsgáló felmérésébôl fény derült arra, hogy döntôen a vizuális megjelenítés alapján kialakult elsô benyomás határozza meg, hogy az internethasználók valójában milyennek ítélik meg egy adott weboldal hitelességét.

Jó volna azt hinni, hogy amikor az emberek az internetet használják, az új információkat szerves egységbe rendezik, hogy összevetik a különbözô forrásokat, hogy használják az agytekervényeiket, az igazság azonban az – bármennyire is fájó, ám a kutatásból világosan kiderült –, hogy az emberek igazándiból a külsô megjelenés alapján ítélik meg a webszájtokat?” – fogalmaz B. J. Fogg, a StanfordUniversity Persuasive Technology laboratóriumának igazgatója.

Egy webhely elsô próbája a küllem. Ha nem kelti a hitelesség benyomását, vagy nem úgy néz ki, ahogy az elvárható volna, a felhasználó menten továbbáll; másodszor már nem próbálkozik. Nagyjából így van ez az élet más dolgaival is. „Az emberek lusták gondolkozni, így az ítéletalkotásnál is a rövidebb utat: a felszínt, a külsô megjelenést választják” – állítja Fogg. A „Hogyan ítélik meg az emberek a webszájtok hitelességét?” című felmérés több mint 2600 „átlagfelhasználó” bevonásával készült. A weboldalak hitelességét a résztvevôknek tíz különbözô tématerület (például pénzügy, egészségügy, utazás, e-kereskedelem) esetében kellett értékelniük.

A felméréssel egyidejűleg egy másik hasonló vizsgálatra is sor került. A Sliced Bread Design ügynökség felhasználhatóságot és a külsô megjelenítést vizsgáló kutatása egy kiválasztott szakértôi csoport tagjainak megkérdezése során arra kereste a választ, vajon a szakértôk ítélôképessége kifinomultabb-e, mint az átlagfelhasználóké. A vizsgálatból kiderült, hogy a hozzáértôk sem mentek lényegesen mélyebbre, mint kevésbé tapasztalt felhasználótársaik.

A stanfordi kutatócsoport a hitelességet illetôen egy olyan szokatlan sajátosságra is felhívta a figyelmet, amely a web esetében különbözik a többi médiától, és a korábbi hasonló tapasztalatoktól is merôben eltér. Ha például egy üzletben vásárolva az eladó olyat mond, amiben kételkedünk, az eladó könnyen hitelét vesztheti elôttünk, ám minden bizonnyal továbbra is a boltban maradunk, és megvásároljuk, amiért az üzletbe betértünk. Ha azonban az interneten böngészve azt gyanítjuk, hogy egy adott webhely helytelen információkat közöl, azonnal továbbállunk egy másik honlapra. A világháló esetében az információforrások közti váltás annyira egyszerű, hogy a látogatókat magukhoz vonzani igyekvô szájtok számára a hitelesség létfontosságú szemponttá lép elô – fejti ki a beszámoló.

Ahhoz tehát, hogy egy cég a hitelesség benyomását keltse, ügyelnie kell webhelyének külsô megjelenésére, a webldal megfelelô külalakjának kialakítására. Bár a legfontosabb szempontnak egyértelműen ez a tényezô bizonyult, a felmérés több egyéb olyan motívumra is fényt derített, amely a megkérdezett felhasználók szerint a hitelesség fokmérôjének tekinthetô.

David Roy, a Kanadai Statisztikai Hivatal marketingigazgatója úgy véli, a vizuális tervezés mellett többek között a közölt információk bizalmasságáról, a lebonyolított tranzakciók biztonságosságáról, valamint a szerzôi jogok és az adatvédelmi szempontok figyelembe vételérôl is meg kell gyôzni a látogatókat. A weboldalak hitelességét befolyásoló legfontosabb szempontok a következôek.

1.
Gondoskodjunk arról, hogy a felhasználó könnyen megbizonyosodhasson a webhelyünkön közzétett információk helyességérôl, hitelességérôl! Weboldalunk hitelessége növelhetô, ha a közzétett információk kapcsán idézetek, hivatkozások vagy forrásanyagok feltüntetése révén egy harmadik fél támogatására hivatkozunk, különösen, ha az említett bizonyítékra külön link is mutat. Még ha a felhasználó nem is kattint rá ezekre a hivatkozásokra, nagyobb bizalommal fog viseltetni a tartalmak iránt.

2.
Mutassuk meg, hogy a honlap mögött egy valós szervezet áll! Ha kiderül, hogy a weboldal egy törvényesen működô szervezet webhelye, az nagyban növeli hitelességét. Ennek érdekében legalább egy valós fizikai címet tüntessünk fel, de a szervezet irodáiról készült fénykép bemutatása vagy a kereskedelmi kamarai tagság megemlítése is sokat segíthet.

3.
Mutassunk rá szervezetünk szakértelmére, valamint a kínált tartalmak és szolgáltatások mögött álló szakmai tudásra! Vannak-e szervezetünkben szakértôk? Vajon a szervezet tagjai, szolgáltatói szakértônek, szaktekintélynek számítanak-e? Gondoskodni kell az ezt igazoló okiratok feltüntetésérôl. Kapcsolatban állunk-e valamely elismert szervezettel? Tegyünk említést errôl is! Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy ne hivatkozzunk olyan külsô szájtokra, amelyek nem hitelesek. Az ilyen társítás nyomán saját weboldalunk is hitelét vesztheti.

4.
Mutassuk meg, hogy honlapunk mögött szavahihetô, hitelt érdemlô emberek állnak! A támpontok elsô fele arról szólt, hogy mutassuk meg, a weboldal, illetve a szervezetünk mögött valós személyek állnak. A következôkben pedig képek vagy szövegek révén arról kell gondoskodni, hogy rámutassunk ezeknek a személyeknek a hitelességére. Egyes weblapok a munkatársak – családi állapotát és hobbiját is említô – önéletrajzát is közlik.

5.
Adjuk meg elérhetôségünket! Weboldalunk hitelességét úgy növelhetjük a legegyszerűbben, ha megadjuk elérhetôségeinket: telefonszámunkat, fizikai címünket, e-mail címünket.

6.
Weboldalunkat úgy kell megtervezni, hogy professzionális külsôvel rendelkezzen. A kutatások azt mutatják, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy egy webhelyet rögtön annak külsô vizuális megjelenésébôl ítéljenek meg. Honlapunk megtervezésekor ügyeljünk az elrendezésre, a tipográfiára, a képekre és ábrákra, a következetességre, az egyensúlyra! Attól még nem lesz minden oldal hiteles, hogy úgy néz ki, mint az IBM.com. A vizuális megjelenésnek az adott honlap funkcióját, célját is tükröznie kell.

7.
Gondoskodjunk arról, hogy weboldalunk könnyen használható és hasznos legyen. Itt két elvet érdemes követni. A kutatásokból fény derült arra, hogy a weblapunk hitelességét nagyban növeli, ha könnyen használhatóak és hasznosnak bizonyulnak. Egyes tervezôk hajlamosak elfelejtkezni a felhasználókról, és vagy csak saját cégük egójának kihangsúlyozásával törôdnek, vagy azt igyekeznek megmutatni, milyen kápráztató dolgokra képesek a webes technológia segítségével.

8.
Rendszeresen frissítsük honlapunk tartalmát (vagy legalább tüntessük fel, hogy nemrég került sor a tartalmak áttekintésére)! Az emberek hitelesebbnek tekintik azokat a weblapokat, amelyek feltüntetik, hogy nemrég lettek frissítve vagy áttekintve.

9.
Bánjunk csínján a promóciós tartalmakkal! Ha egy mód van rá, ne használjunk hirdetéseket! Ha muszáj, hogy hirdetések is legyenek, egyértelműen el kell különíteni a szponzorált tartalmakat a saját tartalmaktól. Hacsak nem akarjuk bosszantani látogatóinkat és megkockáztatni hitelességünk elvesztését, kerüljük a felbukkanó hirdetéseket! A közzétett szövegek stílusa legyen világos, érthetô, közvetlen és egyenes.

10.
Kerüljük a hibákat, legyen szó a legapróbb hibáról is! A tipográfiai bakik és a nem működô hivatkozások nagyobb csorbát ejthetnek weboldalunk hitelességén, mint azt sokan gondolnák. Nagyon fontos, hogy webhelyünk életképességet, működôképességet sugározzon.


INFINIT


A lap tetejére