E-mail


 

Fényes jövő előtt az e-Hírlevél?


A kéretlen levelekre érzékeny felhasználók mára megtanultak különbséget tenni a hírlevelek és a nem kívánatos üzenetek között, ugyanakkor a hírleveleket is hajlamosak könyörtelenül kitörölni, ha azok nem idôszerűek, és nem tartalmazzák a keresett információkat – derült ki a Nielsen Norman Group elektronikus hírlevelek használhatóságát vizsgáló új felmérésébôl.

Miután a 2002-es hasonló felmérés még arra derített fényt, hogy a felhasználóknak sok gondot okoz a hírlevelek és a kéretlen reklámlevelek megkülönböztetése, a kutatók arra számítottak, hogy egy év alatt hírlevelek tucatjai fognak eltűnni a nemkívánatos üzenetek süllyesztôjében. A 2003 decemberében végzett felmérés eredményei azonban ennek ellenkezôjét igazolták: a felhasználók jó hatásfokkal alakították ki azokat a technikákat, amelyek segítségével különbséget tudnak tenni a hasznos hírlevelek és a számukra érdektelen üzenetek között.

A felmérést készítô Nielsen és Amy Stover szerint a hírlevelek fényes jövô elôtt állnak, feltéve, ha képesek idôszerű, naprakész információkat szolgáltatni bizonyos témakörökben. A felmérés során 45 felhasználó elektronikus levelezését kísérték négy héten át figyelemmel. A 12 amerikai államból, Ausztráliából, Hong Kongból, Japánból, Svédországból és az Egyesült Királyságból származó résztvevôk összesen 345 különféle hírlevélre iratkoztak fel, amelyekbôl a kutatók 101-et vettek számba a vizsgálathoz.

Az egyik legsikeresebb hírlevél az ausztrál Huntley's Morning Note nevű rendszeres napi elektronikus kiadványa volt, amely minden reggel még az ausztrál tôzsde nyitása elôtt szolgáltatja az amerikai értékpapírpiac legfrissebb híreit. Kiemelt figyelmet kapott az a hírlevél is, amely friss idôjárás-jelentéssel jelentkezett minden reggel. Az ilyen és ezekhez hasonló hírlevelek idôszerű és naprakész specifikus információikkal megragadják a felhasználók figyelmét.

Az emberek általános érdeklôdésére számot tartó történeteknek és rovatoknak a tradicionális médiában a helye. Az elektronikus hírleveleknek az új média elônyeit, az azonnali kiküldés lehetôségét és a speciális érdeklôdésű olvasótáborok figyelmét kell megragadniuk. Egy apró szegmenset megcélzó piac is lehet nagyon értékes” – vélekedett Nielsen Stover.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a felhasználók toleranciát nem ismerôen viszonyulnak minden olyan dologhoz, ami az idejüket vesztegeti. Sôt, gyakran a hírleveleket is kéretlen üzenetként jelölik meg ahelyett, hogy vennék a fáradságot, és leiratkoznának. Mindez érzékenyen érintheti az elektronikus hírlevelek kiadóit, mivel ha túl sokan jelölik meg a hírleveleket kéretlen levélként, egyes levelezôszolgáltatások egy idô után már nem fogják kézbesíteni ezeket az üzeneteket.

A felmérés szerint a hírlevélelôfizetôket négy dolog idegesíti a legjobban: a túl gyakori levélértesítôk, az érdektelen vagy irreleváns tartalmak, azok a hírlevelek, amelyekre nem iratkoztak fel, és végül az olyan e-mailek, amelyek váratlanul felbukkanó (pop-up) hirdetéseket tartalmazó weboldalakra vezetnek.


INFINIT


A lap tetejére