E-mail


 

Az InDesign kezd befolyásra szert tenni?


Pár hete a floridai Palm Beach volt a házigazdája az elsô InDesign Felhasználók Éves Konferenciájának. A Hands-On Workshops Inc. által lebonyolított rendezvény három napig tartott, és az InDesign témakörében oktatások, muhelyek és elôadások színesítették programját. Körülbelül 120 ember jelent meg a kiadóvállalatok részérôl.

Az eseményen a hallgatók betekintést kaphattak az InDesign rövid történetébe, és nagyító alá vehették cégük és az InDesign kapcsolatát. A legtöbb résztvevô arról számolt be, hogy vállalatuknál, vállalkozásuknál folyamatban van az áttérés.

Az InDesign "állapotfelmérô" kérdôívet kitöltô 65 látogató az üzleti világ különbözô szegleteibôl érkezett. A kreatív üzletágak, mint például az ügynökségek, a tervezôcégek közül került ki a hallgatók egyharmada, míg a profi kiadóvállalatok (magazinok, újságok, könyvek stb.) körülbelül 20 százalékot tettek ki. A nyomdák újabb 20 százalékot jelentettek, a maradékot pedig az oktatást, pénzügyet, az állami szférát és egyéb cégeket reprezentáló emberek adták.

A résztvevôk több mint egyharmada 500-nál több embert foglalkoztató vállalatoktól érkezett, egyharmaduk 50 és 250 fôs cégektôl, az utolsó harmadot pedig az 50 fônél kisebb vállalkozások alkották. 75 százalékuk jelenleg is használja az InDesign-t, 55 százalék pedig 6 hónapnál kevesebb ideje tért át rá. Azoknak, akik még nem használnak InDesign-t, 80 százalékuk fél éven belül el akarja indítani a projektet. A potenciális felhasználók több mint fele az új InDesign CS (3.0) verzióval akarja kezdeni. Arra a kérdésre, hogy miért váltanak át az InDesign-ra, 29 százalékuk azt válaszolta, hogy szerintük ez egy jobb program, 21 százaléknak a különbözô Adobe alkalmazások egybeolvasztása miatt tetszett meg, 22 százalékuk pedig azt mondta, hogy az OS X-re áttérés miatt döntött az InDesign mellett. Csupán 10 százalék jelölte meg az árat a választás okaként.

Napjainkban, mikor a desktop alapú publikálás egyre érettebb üzletággá válik, a legérdekesebb ezen a konferencián a mindenhonnan áradó izgatottság és érdeklôdés volt. Az internet 90-es évekbeli berobbanása óta nem volt ekkora újító ereje semminek az üzleti világban. Igazán nosztalgikus érzés ugyanazt az utat végigjárni ebben a műfajban is.

Sajnos a mintánk elég szűkös volt, pedig azt vártuk, hogy az InDesign felhasználók és potenciális XPress "áthallgatók" nagyobb százaléka vesz részt ezen a konferencián. Kétségtelen, hogy más képet kaptunk volna, ha egy XPress rendezvényt látogatunk meg, de úgy tűnik, az InDesign lassan belép hétköznapjainkba, és a piac jól bevált termékévé válik. A felhasználói kör egyre szélesedik, és ezzel együtt mind több cég ragadja meg az InDesign ragyogó lehetôségeit.A lap tetejére