E-mail


 

Seybold PDF felmérése: Európa vs. Amerika


A nyár elején Amszterdam városában tartották meg az elsô európai Seybold-konferenciát, amelyen részt vettek Európa PDF-ben érdekelt szervezetei, cégei. Itt hozták nyilvánosságra a tanácsadó, piacelemzô cég második PDF-kutatásának eredményét - az elsôrôl is olvashattál már az Almalapban. A mostani felmérés az európai és észak-amerikai PDF használatbeli különbségeit kívánta feltérképezni. A megállapítások:

  1. amíg az amerikaiak többsége PDF 1.4 (Acrobat 5) formátumot generál, az európaiak inkább a PDF 1.3 (Acrobat 4) formátumot választja (a nyár elején megjelent PDF 1.5 (Acobat 6) nem szerepelt a választható pontok közt),
  2. a PDF/X használatára való törekvés a PDF-létrehozók közt nem jellemzô - az Európából válaszolók fele nem használja, negyedük pedig nem tudja, hogy használja-e; az amerikaiak harmada nem használja a PDF/X-et, és felük nem tudja, hogy az általuk generált PDF megfelel-e a /X elôírásának (ezek az adatok tavalyhoz képest nem mutatnak elmozdulást),
  3. az elkövetkezô 12 hónap során az európaiak többsége tervezi a PDF/X-1a és PDF/X-3 elôírások alkalmazását, ez nem jellemzô az amerikaiakra; odaát várhatóan nô a PDF/X-1a használók száma, a PDF/X-3-é azonban változatlan marad,
  4. a PDF szerepe az óceán mindkét partján dinamikusan nô, CD-re és webre egyre többen tesznek fel PDF alapú dokumentumokat,
  5. betű és képfelbontási hibák szomorítják a PDF-generálók életét. Továbbra is a betűcsalád be nem ágyazása vezeti toronymagasan a hibák listáját a generálók, a fel- és továbbhasználók körében egyaránt, erôsíti meg egy tavalyi felmérés eredménye,
  6. az európaiak több ICC profil és színtérrel kapcsolatos problémáról számoltak be, mint az amerikaiak; a Seybold véleménye szerint ennek a számos PDF/X specifikáció az oka - a Certified PDF (az Enfocus programja) sokkal szigorúbb ellenôrzést végez a PDF állományokon, ez lehet a magasabb hibaszám oka (Megeshet, hogy Amerikában is hasonló mennyiségű gondot okoz a színterek keverése, ám ez ott - a "lazább" ellenôrzés miatt - csak a nyomdában derül ki, és nem a generálóknál.),
  7. a felderített problémák többségét a generálók háromnegyede az eredeti, natív alkalmazásban (Photoshop, InDesign, Quark) javítja ki, és generál új PDF-et - ez nem meglepô, a generálók többsége hozzáfér az eredeti állományhoz is,
  8. a kérdôívet kitöltôk elsöprô többsége nem használja a Job Option fájlt, a Certified PDF profilt vagy saját Distiller beállítást; értelemszerűen az alapbeállításokon kívül nem nyúlnak hozzá, mondván, úgy jó, ahogy van - azok, akik mégis módosítják a beállítást, többen dolgoznak az óhazában, mint odaát, és többségük szakszövetségtôl, nyomdai elôkészítô cégtôl vagy a nyomdától kapja a módosítandó értékeket (A válaszadó amerikaiak 83, európaiak 71 százaléka egyetlen szövetségnek sem volt tagja.),
  9. a JDF elterjedtsége sem változott tavaly óta, Amerikában nem is várható változás, ám az európaiak harmada tervezi, hogy foglalkozik vele,
  10. a Certified PDF-et az európai válaszolók negyede, az amerikaiak tizede használja. A Certified PDF használatához ismerni kell a PDF-feldolgozó vállalkozás követelményeit, ez akadálya lehet a szoftver terjedésének.
2003. június 13.


The Seybold Reports


A lap tetejére