E-mail


 
Hírek az OS X és a Mac környékéről

OS X progik Xcode-dal

A júniusban tartott fejlesztôkonferencián mutatta be az Apple új alkalmazásfejlesztô eszközét, az Xcode-ot. A UNIX alapú és erejű megoldás felhasználóbarát Apple-felületet kapott. A gondos tervezés eredményeként ötödére rövidül a fejlesztési idô - legalábbis ezt állítják azok, akiknek volt szerencséjük kipróbálni a szoftvert.
   A fejlesztés egyik fontos fázisa a hibakeresés, amikor a programot lépésrôl lépésre hajtják végre. A Fix and Continue lehetôség, amelyet az Xcode kínál, lehetôvé teszi, hogy a hiba kijavítása után az adott pontról és állapotból haladjon tovább a szoftver tesztelése, ne kelljen elölrôl kezdeni a futtatást. Az Xcode alkalmas CodeWarrior projektek átvételére, Apple Script értelmezésére - ezt az alkalmazást már úgy tervezték, hogy kihasználja a PowerPC G5 teljesítôképességét, a program Cocoás.

Digitális aláírás Acrobat 6 alatt

Az Adobe és az IBM összedolgozásának eredményeként megszületett a kriptográfiai lehetôségekkel bôvített Acrobat Reader és Acrobat 6. Az IBM ThinkPad gépébe külön csip került, amellyel a PDF állományok hitelesíthetôk a Public Key Infrastructure (PKI) titkosítási metódusával. A titkosítási infók jellemzôen a merevlemezre kerülnek - hasonlóan az autók lopásgátló eszközeihez, amelyek az adott autóban vannak. Az IBM megoldásával a titkosítás, hitelesítés információi csak és kizárólag a csipben találhatók meg, és az operációs rendszer nem fér hozzájuk. Ez az eljárás - szakértôk szerint - egy nagyságrenddel megbízhatóbbá teszi a digitális aláírást. A csip, mielôtt bármilyen kódolásba vagy dekódolásba kezdene, számos felhasználóazonosító rutint futtat le, megelôzvén a gép lopásából, elhagyásából vagy eltulajdonításából adódó illetéktelen hozzáférést.

FontAgent Pro XT Quark 6-hoz

Június tizedike óta kapható az Insider Software betűcsalád menedzselô és javító segédprogijának QuarkXpress 6-hoz készített változata. Az XT elveti a hibás betűket (nem kelnek ki), kiszűri a duplázást, a nem kívánatos pontméreteket, és optimalizált és rendesen szervezett betűállományt kínál. Segítségével építhetsz betűkönyvtárakat, -készleteket, amelyek aktivizálását és kikapcsolását is segíti a progi.
   A Quark doksi megnyitását követôen a FontAgent önállóan aktivizálja a használt betűket, a hiányról pedig kis üzenettel tájékoztat. A 10.2-es vagy frissebb Jaguárt kívánó progi a merevlemezen három, a memóriában hét megát igényel. Dobozban 23 000, letöltve 20 000 forint az ára - ez utóbbi után a vevônek kell vallani és vámot fizetni, az árakon nincs se vám, se szállítás, se áfa.

Megszűnik a maces Explorer

A Microsoft bejelentette, hogy befejezettnek tekinti az Internet Explorer Mac platformú fejlesztését. Jessica Sommer szóvivô a felhasználóknak az Apple Safari böngészôjét ajánlotta. Cége - mondta - azért döntött így, mert nincs hozzáférése az operációs rendszer kódjához, amely a fejlesztéshez elengedhetetlen. A Microsoft azért rajta tartja a szemét a maces Exploreren, upgrade-ek és patchek várhatók, de az Explorer 6-ról szó sincs. Piaci elemzôk szerint a Microsoft nem érezte szükségét, hogy az Apple konkurenciája legyen. Nem a Microsoft az egyetlen cég, amely adott területen elhagyja a Macet, mert ott az Apple saját fejlesztéssel jelent meg. Másfelôl a Microsoft - talán az ismeretes monopol vád hatására - befejezi az Explorer, mint önálló termék, fejlesztését. Az Explorer-függôk számára marad a winteles platform.

Megvette az Extensis a DiamondSoftot

A FontReserve programjáról ismert DiamondSoftot 1995-ben alapították Kaliforniában. A Celartem Technology tulajdonában lévô Extensis megtartja saját betűkezelô szoftverét, a Suitcase-t is, így egy ideig maga-magának lesz legnagyobb konkurenciája. Az ideig a jövô évet jelenti, amikor a két program egyesítésébôl származó új termék bemutatkozik.
   A kiadványszerkesztés a kezdetekben néha nem is jelentett mást, mint harcot a betűkkel, a betűkért - a betűk ellen. E küzdelem nagysága exponenciális arányban állt az adott ország nyelvében létezô nem angolszász karakterek számával. Mára a küzdelem kevésbé heves - az angolszászoknál -, de fel-fel lobban mifelénk egy op. rendszer váltásakor. A csitulás oka épp az op. rendszerek okosodása, amint folyamatosan átveszik a betűkezelés feladatát. A PDF munkafolyamatok egyik elônye-fontossága (érted: font-ossága, jajj, de vicces!) a betűcsaládok teljes dokumentumba ágyazottsága. A nem PDF alapúak esetében rutinból - és néha jogszerűen is - kerülnek a nyomdába menô CD-re a kiadványban használt betűcsaládok.
   Ami jó a felhasználóknak, az nem öröm a betűmenedzser program fejlesztôinek. A szakértôk az DiamondSoft felvásárlását a piac csökkenése elleni védekezés elsô határozott jeleként értelmezik. Ám elôbb-utóbb a most kitágított Extensis-piac is össze fog szűkülni.

Quark és a fejlesztôk

Aki szelet vet, vihart arat - szól a mondás, és ezúttal a Quark szokásával ellentétben gyorsan mozdult, és megelôzte a viharkárokat. A szélvetés a fejlesztôivel kötendô szerzôdés azon passzusa volt, mely szerint a fejlesztô semmilyen módon nem vesz részt a Quarkkal és a szerzôdés megnevezte XT-kel konkurens termék készítésében. A fejlesztôk számára egyértelmű volt, aki ezt aláírja, az jog szerint nem írhatja át XT-jét például InDesign plug-inné - össze is gyűltek a legnagyobbak megtanácskozni, mi tévôk legyenek. A Quark fizette jogászok az általuk írt sorokat akként értelmezték, hogy azok mindössze a Quark szellemi tulajdonát képezô fejlesztô eszközök - XTensions Developer Kit - és a fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges, ezért átadott tudást védik.
   Látván a külsô fejlesztôcégek elszántságát, a Quark enyhített a megfogalmazáson, amely most már csak a Quarkkal direkt konkuráló termékek fejlesztésétôl való távolságtartást várta el - azaz plug-in igen, maga az InDesign nem megengedett (magyarán a Adobe nem lehet Quark XT fejlesztô - ezt miként éli túl?). A fejlesztôk egy része ezt már elfogadhatónak találta, másik részük már rég aláírta a szerzôdést.
   Susie Friedman, a Quark illetékese némi értetlenséggel a hangjában nyilatkozta, hogy csupán a Quark szellemi tulajdonát kívánták megvédeni, és igazából nem érti, mire volt jó ez a nagy hajcihô.A lap tetejére