E-mail


 

Ismét Svédország az IDC toplistája élén


Már negyedik éve vezeti Svédország az IDC Információs Társadalom Indexe (ISI) alapján összeállított listát, amely 53 ország információs fejlôdését méri. Az ISI toplistájának elsô öt helyére került még Dánia, Hollandia, Norvégia és Finnország.

A finnek három hellyel elôbbre léptek 2001-hez képest, Dánia szintén elôbbre jutott - az ötödik helyrôl a másodikra, Norvégia viszont két helyet visszacsúszott. Az IDC szerint Dánia elôrelépése a gyors sávszélesség-fejlesztésnek köszönhetô; miközben Norvégiában az ilyen irányú fejlesztések a rosszabb környezeti viszonyok és a lassú befektetési tempó következtében lelassultak. Az Egyesült Államok csupán a 8. helyet szerezte meg a listán.

Az ISI egy olyan egyedülálló mérési forma, amely 15 változót értékel négy infrastrukturális "tényezô" szempontjából, és mindezekbôl határozza meg az országok információ- és információtechnológia-elérési és felhasználási képességét. A négy tényezô a következô:

  1. Számítógép. Ebbôl a szempontból az információs társadalom alapépítményét értékelik a háztartásokban található személyi számítógépek számának összesítésével, a GDP-bôl az IT-re, a teljes IT-kiadásokból a szoftverekre, valamint a GDP-vel összevetve az IT-szolgáltatásokra költött összeg meghatározásával.
  2. Internet. Az internet kulcsfontosságú szerepet tölt be a fejlett információs társadalom megteremtésében. Ez a tényezô az ország internetes felhasználóinak számából (ill. arányából), az otthoni internetelérhetôséggel rendelkezô felhasználók számából, a mobil internetfelhasználók számából és az e-kereskedelem forgalmából áll össze.
  3. Telekommunikáció. Ahhoz, hogy jobban megértsük, milyen módon jut a társadalom információhoz, ez a tényezô segít azáltal, hogy méri a sávszélesség, a vezeték nélküli szolgáltatások és mobilkészülékek használatának változóit.
  4. Szociális tényezô. Lehetôséget nyújt a társadalom számára, hogy a fejlesztések elônyeit ki tudja használni. Itt mérik az oktatás, a polgárjogok és a kormányszintű korrupció mértékét és határozzák meg a társadalom képességét az információs technológiák felhasználására.
"A polgárjogok érvényesülése és az oktatás színvonala legalább olyan fontos az információs társadalom megteremtése szempontjából, mint a személyi számítógépek és a mobiltelefonok - jegyezte meg Stephen Minton, az IDC globális IT-piaci és stratégiakutató részlegének igazgatója. - Azok a kormányok, amelyek korlátozzák az ingyenes és nyitott információcserét, szélmalomharcot vívnak a technológiai innovációval, és csak meggátolják nemzetük fejlôdését, valamennyi lehetôségének kibontakoztatását."

A toplistavezetô Svédország magas pontszámokat ért el mind a négy szempontból. A 2002-es adatok alapján Svédország mobilelôfizetôinek száma elérte a lakosság 80%-át, és az internetfelhasználók egynegyede legalább részben mobil formában éri el a webet. Az IT-kiadások mértéke Svédország GDP-jének több mint 4%-át teszi ki, és ebbôl az összegbôl 20%-ot fordítanak szoftverekre. Svédország sok pontot szerzett a szociális tényezôt tekintve is, különösen az oktatásban.

Az Egyesült Államokkal összehasonlítva, Svédország elônyt élvez elsôsorban a telekommunikációnak, a mobil-elôfizetôk nagy arányának, a sávszélesség-kihasználtságnak és a mobil eszközöknek köszönhetôen. Az USA magasabb pontszámot szerzett a számítógépek szerinti összevetésben, mivel nagyobb arányban található PC a háztartásokban, és többet költenek IT-re, míg Svédország egy picivel elôrébb tart a szociális és az internettel kapcsolatos területeken.

A toplista utolsó helyein a kevésbé fejlett információs társadalmak találhatók; azok az országok, amelyekben sokkal gyengébb az információ és az információs technológia elérésének és felhasználásának képessége. Az IDC Információs Társadalom Indexe alapján ragsorolt 53 ország közül Vietnám, Indonézia, India, Kína és Törökország kapta összesítésben a legalacsonyabb pontszámokat. Megjegyzendô azonban, hogy ezek a pontszámok az egyes országok egészére vonatkoztatva értendôk. Továbbá, a felmérésben csak azok az országok vettek részt, amelyekben az IDC-nek van helyi kutatóbázisa.


INFINIT


A lap tetejére