E-mailCímlap

2001-es oldalak

Előfizetés

Hirdetés

Kótya-Vetye feladás

ImpresszumEgy ígéretes év?

xServe, a kiszolgálógép

Titániumabb

Jaguár - QuickTime 6 - iC6

iPhoto 1.1 + tippek

Adobe Roadshow

Szereted az OpenType-ot?

Quark-jövô, Book-O-Matic

10 érv a Photoshop 7 mellett

Menj! Élj! (GoLive 6)

Élj! Mozogj! (Live Motion 2)

Az Adobe és a Péter-elv

Beperelte, az meg viszont

Jön az Acrobat Editor?

MX - a Macromedia jövôképe

Biztonsági rés a Flash 6-ban

Az öreg halász eBookká lesz

A CtP hatása a Heidelbergre

Portable CD RW 24x10x40

Canon W7200 és W7250

Etikett nyomtatás Wordből

FileMaker adatok ExcelbeKépernyő képek

GoLive oldal


Go Live preview ablak


Foglaltsági, fissítetségi táblázat


A szájt felépítése


Fájlfoglalás munkacsoportos szerkesztéskor

 


Menj! Élj! (GoLive 6)


Az Adobe webszerkesztô programját, a GoLive-ot addig fejlesztették, amíg a site-tervezéstôl a csoportmunka ütemezéséig mindenre alkalmas nem lett, tudásban meghaladja vetélytársait - de a program még nem tökéletes.

Az Adobe uralta és uralja a nyomtatott termékek elôállításának piacát, de a webôrület kezdetekor nem fordított elég figyelmet a honlaptervezési területre, így a Macromedia benyomult, és erôs hadállást foglalt el. Az Adobe vezetése azonban úgy döntött, hogy átveszi a piacvezetô szerepet ezen a területen is, fô fegyvere az év eleje óta kapható GoLive 6 - kérdés, hogy ez a szoftver valóban elhódítja-e a Dreamweaver felhasználókat?

További adalékként árak a hazai viszonteladó honlapjáról

Adobe GoLive 6
Mac vagy Windows: 167 000 Ft

Macromedia
Dreamweaver 4.0
Mac vagy Win: 136 000 Ft

Macromedia HomeSite 5.0
csak Windowsos van: 43 000 Ft

UltraDev 4.0
Mac vagy Win: 275 000 Ft

SiteSpring 1.0
csak Win Szerver + 5 user 480 000 Ft
A Maces Golive-hoz kell
o PowerPC (G3 vagy G4 Mac OS X v.10.1)
o Mac OS 9.1, 9.2, vagy Mac OS X v.10.1 natív vagy Classic
o 96 MB RAM
o 140 MB HDD
o CD-ROM drive
Windows
o Intel Pentium III
o Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP
o 128 MB RAM
o 90 MB HDD
o CD-ROM
o 800 x 600-as felbontású monitor.
Ha nem sikerülne, akkor annak nem a GoLive az oka, ez az alkalmazás érezhetôen duzzad az erôtôl. A hatos verzió újabb hatpalettányi eszközzel kínálja meg a gyanútlan felhasználót, a képernyô immár 23 palettával fedhetô be, és némelyik paletta fülecskés elosztással bír. Szerencsére az Adobe fejlesztôi közt akadt pár, aki gyakorlatban is használta a GoLive-ot, ezért rájött, hogy ideje egyre jelentôsebb részét a paletták rendezésével tölti, így a sikeresen összeállított munkakörnyezet elmenthetôvé és visszatölthetôvé vált. A hatékony munkavégzést segíti a paletta csak címsorra történô összezárhatósága, az így minimalizált felületű elem a programablak széléhez tapasztható. Az így összement paletta klikkelésre kinyílik, és újabb klikkelésre teljes nagyságában jelenik meg. Ez az összezárhatóság, a helyzetérzékeny menük megjelenése, a segítô varázslók és a már ismert Ötletek / Hints a GoLive-ot nem csak felhasználóbaráttá, de felhasználósegítôvé is teszi - csupán meg kell tanulni a programot használni, ami nem egy délutános feladat.

A GoLive-ban lévô erô már a site-tervezéskor megmutatkozik. Külön e célra létrehozott Diagram menü segíti a munkát, és további palettát használva meglévô és tervezett oldalakból állíthatod össze a weboldalad. (Az egyértelműség kedvéért a site alatt weblapok, weboldalak összességét érti az Almalap-olvasó.) Az így nyert diagram alapján áttekinthetô a oldal fejlesztése, ám - ellentétben a Microsoft Front Page programjával - nem generálható automatikus navigációs eszközsor. (Navigációs eszközsor a vissza-, tovább-, egy szinttel feljebb- és a nyitó lapra lépés ikonjait, hivatkozásait jelenti.) Úgy tűnik, mintha kicsivel nagyobb hangsúlyt kapott volna a site-tervezô grafikus megjelenése - lásd az elôre elkészített szimbólumok gazdag gyűjteményét, mesteroldalak létrehozhatását, a diagram PDF vagy SVG menthetôségét -, és kicsivel kevesebbet a valódi site-építés támogatása a szükségesnél.

A site áttekintô megtervezését követôen az egyes oldalak, lapok legyártása a feladat. A GoLive fejlesztôi érezhetôen a képek és szövegek szabad elhelyezésének világából érkeztekre gondoltak, amikor megalkották a Layout Grids szerkesztési módot. A grafikus önfeledten helyezi el pixelpontosan oda a képeket, grafikákat, ábrákat és szövegeket, ahová ízlése megkívánja, a program a háttérben generálja le a látványnak megfelelô HTML kódot, amely a kódírók számára nehezen áttekinthetô, egymásba ágyazott táblázatokból és üres kitöltôk halmazába rejtett hasznos információból áll. Ráadásul a netscapes SPACER utasítást rendre le kell cserélni átlátszó GIF fájlokra. Ahhoz, hogy áttekinthetô és jóval kisebb méretű kódot kapjon a felhasználó, ajánlott és logikusabb a HTML felületen dolgozni. A hatos GoLive-ba bemásolható a Wordbôl vagy Excelbôl kivágott rész, a helyzetérzékeny menük és a Táblázat / Table paletta új nagyítás funkciója segít az egymásba ágyazott táblázatok értésében.

A megjelenés kialakításakor a GoLive fejlesztôi többször megnézték, miként oldja meg a Dreamweaver az adott feladatot. A HTML Stílusok / Styles paletta elemeivel létrehozható új stílus vagy elkészült, formázott szöveg stílusa felvehetô, és más szövegrészekre azonnal alkalmazható. Erôs fejlesztésen esett át a CSS (Cascading Style Sheet stílusok leírása. A stílusokra hivatkozni lehet a HTML kódból. Elônye a rövidebb HTML oldalak, az egységes stílusalakíthatóság.) paletta. Mód van CSS módosítására, megalkotására, és közvetlenül létrehozható új Element, Class és ID stílus is. E stíluspaletta-rendszer része az Inspector paletta, amely megmutatja, hogy néz ki a felhasználó alkotása. Ezek ellenére azt kell megállapítani, hogy a GoLive stílusképességei elmaradnak a Dreamweaver különálló, TopStyle névre hallgató stílusszerkesztôjétôl. Az is igaz, hogy a GoLive felmutatta lehetôségekkel a felmerülô feladatok jelentôs része megoldható különbözô akrobata mutatványok nélkül.

A webszerkesztôk csatájában a GoLive egy fronton - multimédia integráltság - mindig erôsebb volt a többi versenyzônél, és sikerült ezt az elônyt fokozni. A GoLive az egyetlen fejlesztôrendszer, amely saját eszközeivel képes kezelni a QuickTime felületet. A hatosban megtörtént a QuickTime verzió követése, négyrôl az ötre, és a rivális RealMedia és Windows Media sem lett elfelejtve. A nyitott szabványokról szólva a GoLive tovább erôsítette a D(inamikus)HTML-támogatást, részéve vált a RealPlayer és QuickTime alapokra épülô audiovizuális prezentációk kezelésére alkalmas SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) szerkesztô.

A program grafikai kezelésérôl írva, elsôként kell említeni, hogy a GoLive évek óta támogatja SmartObjects-et. Ez a fájlformátum az alapja a Save for Web menüponttal létrehozható GIF vagy JPEG állománynak. Ennek elônye, hogy a kép átméretezhetô, torzítható anélkül, hogy valódi adatvesztés történne, a webre kerülés elôtt történik meg a végsô konverzió. Régebben ez az öröm csak az Adobe saját fájlformátumai esetén volt élvezhetô, a SmartObject most már elérhetô BMP és PNG állományokról is. Az Adobe azonban új kedvezményekkel látta el az Illustratorral vagy Photoshoppal elôállított képeket, ezek részei is SmartObjects-ként viselkedhetnek. Navigációs elemek szerkesztésekor - például minden oldalon más elem a nagyobb - igen jól jön, hogy nem kell másik alkalmazást indítva legyártani a kívánt méretű elemet - áttervezés esetén többször is -, hanem az átméretezést követôen a GoLive automatikusan módosítja a felbontást, generálja a grafikát, igazítja a HTML kódot.

A SmartObjects még egy kevésbé ismert tulajdonsággal bír. Felismeri az Illustrator SVG vagy LiveMotion fájlba rejtett változót éppúgy, mint a Photoshop PSD állomány legfelsô szövegrétegébe ágyazottat. Ez két hasznos felhasználási lehetôséget kínál, egyfelôl nem kell kilépni a GoLive-ból a grafika frissítéséhez, és egyetlen forrásoldalból számtalan weblapot generálhatsz.

A változók használata jelenleg még kiaknázatlan lehetôség a webfejlesztôk elôtt. Egyszerűbb példával élve a Convert Text to Banner (Szövegbôl szalaghirdetés) parancs bármely kiválasztott szövegbôl PSD, AI vagy SVG alapú figyelemmegragadó hirdetést készít. Tanultabb felhasználók SVG grafikonokat kezelnek GoLive-ból, vagy képesek megváltoztatni a LiveMotionben létrehozott animáció egyes elemei jellemzôit. Megfelelô szerveralkalmazással a változók adatbázishoz köthetôk, így adatvezérelt weboldal állítható elô GoLive-val.

A múltban a GoLive gyengeségeként a szegényes HTML-kódoló felületét említették. A hatosra megváltozott a helyzet. Számomra a két legfontosabb változtatás forrása egyértelműen a Dreamweaver. A hatos GoLive képes egy idôben megjeleníteni egy oldal kódját és nézôképét, ahogy azt a weben át látom majd. A Markup Tree paletta beolvadt az állapotjelzôbe. Így rákattintva bármelyik kódszóra az kijelölôdik, vagy - meghaladva az ötletgazda Dreamweavert - a benne foglalt szöveg is kijelöltté válik. Másik fontos fejlesztés a GoLive 6-ban a szintaktika-ellenôrzôn (a programnyelv helyes használata) esett meg. Megadható, hogy milyen böngészô vagy DTD (dokumentumtípus definíció, például "szigorú HTML 4") környezetet szimulálva ellenôrizze le a kódolást. A hibakijelzés a Kijelölés / Highlight palettán szabályozható. Ha figyelembe vesszük az Tagolás / Outline megjelenítési módot (a beágyazott utasítások vizuálisan tagolva, behúzva jelennek meg), akkor állíthatjuk, a GoLive a kódíró csatában lassan felülkerekedik. Ahol jelentôs a lemaradás, az a parancsszavak böngészését és beillesztését támogató metódus, amely esetében példa lehet a Dreamweaver Reference palettája vagy a Macromedia által felvásárolt, a hazai internet-fejlesztôk által igen kedvelt HomeSite Helpje.

A GoLive fejlesztôi felfedezték a weben túli világot, a HTML kódon kívül a program képes XHTML (Extensible HyperText Markup Language), CHTML (Compact HyperText Markup Language) és WML (Wireless Markup Language) kódot írni. Az adott nyelvben használatos elemekre szűkíthetô a program által elfogadott kulcsszókészlet az Objects paletta megfelelô kezelésével. A Nokia XHTML-Basic kód megtekintésére beépített emulátor szolgál, itt látható, miként fest majd a tartalom a telefon kijelzôjén. A vezetéktelen világon túl a GoLive-val létrehozható Generic XML oldal, és képes feldolgozni az InDesignból XMPL formátumban kimentett oldalakat is.

A másik terület, ahol a HTML kód önmagában kevés, a szerveren lévô adatbázis vezérelte letöltéskor elôállító weblap. A macromedia-felhasználóknak ekkor upgradelni kell az UltraDev szoftverre, a GoLive dinamikus publikálása eddig ASP-ben volt lehetséges, most már PHP és JSP is lehet. És ez még nem minden. Ha nincs szerver oldali programod, akkor a GoLive rendelkezik a legszükségesebb alapokkal. Fel van szerelve segédeszközökkel, hogy webáruházat hozhass létre. A statikus HTML oldalak kedvelôi számára a GoLive PageGeneratora képes adatvezérléssel azonnal feltölthetô oldalak tucatjait létrehozni.

Egy komoly site fenntartását nem egy ember végzi - nem is szólva arról, hogy vannak grafikusok, meg designerek, meg programozók -, a csapatmunka pedig magában hordozza a párhuzamos fejlesztés veszélyét. A GoLive termékmenedzserei erre gondolva készíttették el a Web Workgroup Server programot, amely képes a site-fejlesztés felügyeletére. A WebDAV protokollra épülô eszköz a site elemeinek felhasználását regisztrálja, így ha valamelyik fejlesztô szerkesztésre veszi fel az elemet a szerverállományából, akkor ahhoz más módosító szándékkal hiába közelít.

Amikor egy fájlt valaki módosít, az elôzô verziót a program jól eltárolja, hogy gond, baj, bánat esetén visszaállítható legyen az elôzô változat. Hasonlóan, idôrôl idôre az egész site térképét elmenti az alkalmazás - hasonló okból. A Web Workgruop Server ugyan kevesebbet tud, mint a Macromedia SiteSpringje, viszont ingyen van.

A GoLive munkacsoportos üzemmódjának legnagyobb újítása - amelynek szülôvidéke szintén a Dreamweaver környéke - a template-ek, mintasablonok használata. A Mesteroldal Területek / Template Regions paletta segítségével kijelölhetô, hogy a mintasablon mely részei maradjon a felhasználó által szerkeszthetô, oda milyen típusú - kép, szöveg - elem legyen felvihetô. A mesteroldalon késôbb végrehajtott változás végigvezetôdik az összes ráhivatkozó oldalon. Talán felesleges kihangsúlyozni, hogy ez milyen hasznos az egységes site-arculat kialakításához és kézbentartásához. Valamint gyorsítja az oldalgyártást.


Összefoglalás

A GoLive 6 jelentôs fejlesztéseket képes felmutatni, a felhasználók számára ezúttal hasznot hozott a vetélytársak beérésére, a leelôzésére szánt termékfejlesztési költség. Ahol gyengébbnek mutatkozott az elôzô verzió a nagy vetélytárs Dreamweavernél - sablonok, formázás, kódolás -, ott beérte, ha meg nem haladta a Macromedia programját, azokon a területeken, ahol vezetett - site-tervezés, dinamikus látványtervezés, más programokkal való együttműködés, HTML-en túli programnyelvek, adatvezérelt oldalak, site-menedzsment -, ott tovább növelte elônyét.

A GoLive-ot talán túlzás nélkül nevezhetjük a legerôteljesebb, legtöbb szolgáltatást nyújtó önálló webszerkesztô alkalmazásnak - de nevezhetjük-e a legjobbnak? Hát, ezt nehezebb megítélni. Ami erô a GoLive-ba szorul, azt a Macromedia-felhasználó akkor kapja meg, ha Dreamweaverét HomeSite-tal, TopStyle-lal bôvíti (ez utóbbi kettô egy csomag) a kódolási kapacitás növeléséhez, upgrade-el UltraDevre - dinamikus weblapokért - és SiteSpringre - csoportmunka alapú szájt menedzsmenthez. És meglehet, hogy adott esetben hasznosabb a célszoftver a mindent tudónál.

A különbség ennél több. Ahogy nô a GoLive minden tudása, úgy növekszik az alkalmazás mérete - az arányosság mértékérôl lehet vitatkozni, jelenleg teljesítmény arányosnak találom. A GoLive eszközei alkalmasak olyan site létrehozására, ahol minden él, minden mozog, minden zenél - a vezetô webfejlesztô cégek mostanában azonban a minél kisebb, annál több elvének hódolnak.

Az Adobe a GoLive-ból a legtöbbet tudó webfejlesztô alkalmazást faragta. A gyártó cég hitvallása - network publishing - az alkalmazás kulcsszerepére épít, a másik alapeszköz az InDesign (tessék csodálkozni!). A közeljövô dönti el, hogy a webfejlesztôk a mindentudó vagy a korlátozott képességekkel bíró, de célirányos alkalmazások mellett döntenek-e. Ha csak egy felvásárlás meg nem oldja ezt a problémát.


Tom Arah


A lap tetejére