Hirdetés

PAGES

A Pages is számos sablont kínál, amelyet azonnal feltölthetünk saját képeinkkel és szövegeinkkel - a tervezés, elrendezés nem a mi feladatunk. A Pages indítása után, de később is előhívható, megjelenik a Sablon-választó. A közel száz sablon közti választást segíti, hogy a sablonokat két nagyobb csoportba sorolták, az egyik csoport a szöveg-központú sablonok, a másik a látvány-központúak.

A csoportokon belül választhatunk kisebb sablon-tárat is, mint a leveleké vagy nyilatkozatoké. Amikor ráleltünk a nekünk tetsző sablonra, válasszuk azt ki és kattintsunk a Choose gombra!

A megnyílt sablonnal azonnal dolgozhatunk, felülírhatjuk a vak szövegeket és lecserélhetjük a képeket.

A Pages képes más Apple szoftverekkel összedolgozni. A levélíráskor például az Address Bookban tárolt információkkal is dolgozhatunk.

A Pages képes Microsoft Word fájlok megnyitására is és természetesen elmentésére is, akár Maces, akár pécés Office-t használunk.


STÍLUS
A Pages sablonjaihoz előre létrehozott stílusok tartoznak, léteznek bekezdésre, betűre és felsorolásra alkalmazható stílusok. A stílusokat a Stílus- Fiókban találjuk. Ezt az eszköz sor View ikonjára kattintva megjelenő menüből kiadott Show Style Draw paranccsal jeleníthetjük meg, ha nem lenne látható. A stílus-nevek meg is mutatják, milyen az adott stílus. A stílus használat egyszerű, először jelöljük ki azt a szöveget, amelyre az adott stílust alkalmazni szeretnénk, majd kattintsunk a vágyott stílusra. A bekezdés stílus - értelemszerűen - bekezdések betűtípusát, méretét és színét határozza meg. Ha nem találnánk nekünk tetsző stílust, módosíthatunk egy meglévőt vagy létrehozhatunk újat is. Ehhez a módosítandó stílus neve melletti kis háromszögre kell kattintani, és az így megjelenő parancsok közül a megfelelőt kiadni.

A karakter vagy betűstílus csak a kijelölt betűt, szót vagy szavakat módosítja, a bekezdés többi része nem változik. Így tehetünk például idézetet dőlt betűssé, szebben mondva kurzívvá.

A felsorolás stílus magától értetődő módon felsorolást tesz szebbé, olvashatóbbá. A stílus része az automatikus sorszámozás, vagy sor eleji karakter ismétlés is. Kijelölt szöveget stílusok használata nélkül is formázhatunk.

Ehhez hívjuk elő a format-eszköz sort az Eszköz Sor View ikonjára kattintva a Show Format Bar parancsot kiadva.


TAGOLTAN
A Pagesben a szövegeket részekre tagolhatjuk, és rendelkezhetünk ezeknek a részeknek a tulajdonságáról. Megadhatjuk, hogy adott ponton a Pages a szöveget egy új oldalon folytassa. Ehhez a szövegben álljunk a körzörrel oda, ahol a lapdobást szeretnénk, majd adjuk ki az Insert menü Page Break parancsát - a hatás azonnal látható. Ha azt szeretnénk, hogy a Pages egy bekezdésen belül egy mondatot új sorban kezdjen, ezt a Shift-Enter billentyű kombinációval érhetjük el. A látszólag új bekezdés nem önálló, a bekezdés formázás a megtört szövegre együttesen hat.

A Pagesben eltérő formázású oldalakat fűzhetünk egyetlen dokumentumba össze - például tartalomjegyzéket, szöveges oldalt, több hasábosat -, ezeket egymástól Section Breakkel választjuk el. A Section Break használata azért is hasznos, mert így a szerkesztés során adott szekcióban csak az odatartozó stílusok érhetők el. Például a fedlapon az oldalszámozásra nincs szükség, ellentétben a belső oldalakkal - ezt is a Section Break használattal tudjuk kezelni. Új részt, szekciót úgy adunk a meglévő dokumentumhoz, hogy az eszközsor Section ikonja alól kiválasztjuk a csatolandó szekció-típust.

A szöveget hasábokba is rendezhetjük, mint egy hetilapban vagy folyóiratnál. A hasábok létrehozásához kattintsunk a szövegbe bárhol, majd a Format Baron válasszuk ki a Coloumn ikon alól a kívánt hasábelrendezést. Négy hasáb a legtöbb, amit a Pages-zel kezelhetünk.


LAP, FEJ, LÁB
A Pages dokumentum Inspector Document fülén állíthatjuk be azt, hogy A4-esre dolgozunk, és itt adhatjuk meg a margókat is. Ha több oldalas kiadványt készítünk, akkor megjeleníthetjük azt oldalpár nézetben is. Az oldalakon fej- és lábléceket helyezhetünk el, ezekben szokott helyet kapni az oldalszámozás és a futócím is. A fej és láblécek megmutatásához adjuk ki a Show Layouts parancsot az Eszköz Sor View ikonjára kattintva. Minden oldal tetején megjelenik a fejléc helye, az oldalak alján pedig a láblécé.

Ezekre kattintva azonnal beírhatjuk a kívánt szöveget. Az Insert menü megfelelő parancsával írhatjuk be a dátumot, az oldalszámot vagy az oldalak számát a fej- vagy láblécbe.

A Pages számára az alap értelmezett lapméret az amerikai álló Letter - ezt mindig cseréljük át A4-esre vagy a kívántra. Ehhez kattintsunk az Inspector Document fülén a Pages Setup gombra! Adjuk meg a papír méretét, jelöljük be, hogy álló vagy fekvő az oldal.


TARTALOMJEGYZÉK
A Pages képes tartalomjegyzék készítésére is. A minimális beavatkozást kívánó művelet a stílusokra épül. Ha megnyitjuk az Inspector Document ablakán a TOC - azaz tartalomjegyzék - fület, akkor bejelölhetjük, mely stílusokkal formázott szövegek kerüljenek be a tartalomjegyzékbe.

A stílusnév előtti négyzet bejelölésére az adott stílusú összes szöveg bekerül a tartalomjegyzékbe, a stílusnév utáni négyzetet bejelölve ez oldalszámmal együtt történik meg.

Ha megadtuk, hogy melyik stílusok alapján készüljön a tartalomjegyzék, illesszünk be egy Tartalomjegyzék szekciót az eszköz sor Section ikonjára kattintva. Innentől a Pages dolgozik.

Ha módosítjuk a dokumentumot, akkor a tartalomjegyzéket egy kattintással újra generálhatjuk az Update Now gombra kattintva. A tartalomjegyzéket a Pages automatikusan frissíti a dokumentum megnyitásakor, mentésekor és bezárásakor.


KI RONDÍTOTT BELE A DOKSIMBA?
Akadnak dokumentumok, amelyeket megírunk, elküldünk, a címzett elolvassa - és ezzel véget is ér a dokumentum élete. Más iratok viszont jönnek-mennek, mindenki belejavít - a Pages pedig képes követni, hogy ki mit fűzött hozzá vagy törölt a dokumentumból. A követést az eszközsor Track Changes ikonjára kattintva aktiváljuk. Amint belejavítunk a dokumentumba, a Pages feljegyzi az időpontot, azonosítja a módosító személyét. Ezek az infók a Megjegyzés oszlopban lesznek láthatóak. Minden felhasználó eltérő színt kap.

A Track Bar segít a módosítások áttekintésében. A nyilakkal a módosítások között ugrálhatunk, hogy elfogadjuk vagy elutasítsuk a javasolt változtatást. A Pagesben egy kattintással elfogadhatjuk vagy elvethetjük az összes módosítást.

Ha csak megjegyzést szeretnénk fűzni a dokumentum adott pontjához - erre is van lehetőségünk. Olyan ez, mintha kis sárga ragacsokat tennénk a kinyomtatott dokumentum adott lapjaira. Megjegyzést úgy helyezünk el, hogy kijelöljük a szöveget, majd az Eszköz Sor Comment ikonjára kattintunk.


TATJANA ÉS A FÉNYMÁSOLÓ
Ahogy említettük ennek a cikknek az elején, a Pages képes felhasználni az Address Bookban tárolt adatokat levél vagy körlevél készítéséhez. Sok sablon előre megadott Address Book hivatkozással készült. Két Address Book információ típust különböztetünk meg. Az egyik a mi, saját adataink, mint a feladóé. A másik a címzetteké. Ha a címlistánkat kezelő Address Bookban helyesen azonosítottuk be magunkat, akkor a boríték sablonok megnyitása után saját adatainkat látjuk a feladó helyén. A címzett adatai helyére pedig elég áthúzni a kívánt Address Bookban tárolt nevet.

Bármely dokumentumba beszúrhatunk Address Book hivatkozást, ehhez adjuk ki az Insert menü Address Book Field parancsát. Majd az Inspector Link paneljének Merge fülén adjuk meg, hogy melyik mezőt szeretnék ide beszúrni.

Ha körlevelet szeretnénk küldeni, akkor először képezzünk csoportot az Address Bookban azokból, akiknek a levelet írni szeretnénk. Majd a Pagesben adjuk ki az Insert menü Merge Address Book Cards... parancsát. A párbeszédablakból válasszuk ki a kívánt csoportot és azt, hogy egyből a nyomtatóra küldjük a körlevelet, vagy inkább új fájlként kívánjuk azt megkapni.


Média Böngészet
A Pages dokumentumokat képekkel, videókkal és hanganyagokkal tehetjük látványosabbá, hasznosabbá. Ezen elemek hozzáadását segíti a Média Böngésző. Az Eszköz Sor Média ikonjára megjelenő Böngészőn át elérjük a minden Macre ingyen felkerülő iLife alkalmazásban tárolt állományainkat, így a képek esetén az iPhoto-ban tárolt fényképeket. A Pages ugyanabban a tagolásban - albumok, események... - látja csoportosítva a képeket, ahogy azokat az iPhotoban létrehoztuk. Ezért okos gondolat az iPhotoban egy albumba összegyűjteni a Pagesben felhasználandó képeket. A képet a Média Böngészőből húzzuk át a Pages dokumentumba, akár egy sablon képhelyére.

A képek megjelenését az Inspector Graphic paneljén módosíthatjuk. Ezen a panelen keretezhetjük be a képet a Pages egyik előre megtervezett képkeretével. A képkereteket az Inspector Graphic paneljén a Stroke lehördülő menüben találjuk meg. Amint kiválasztunk egy keretet, az azonnal körbeveszi a kijelölt képet vagy képeket. Szintén ezen az Inspector Panelen vethetünk árnyékot vagy hozhatunk létre tükröződést.

És ezeknek természetesen itt állíthatjuk be paramétereit is.


Grafikon, táblázat
A Pagesből ki sem kell lépni ahhoz, hogy a dokumentumba táblázatot vagy grafikont készítsünk.

Táblázat beszúrásához álljunk a kívánt helyre a dokumentumban, majd kattintsunk az Eszköz Sor Table ikonjára! Nem csak egy új táblázat jelenik meg, de az Inspector is elénk ugrik a Table paneljével. Az Inspector és a Format Bar együttes használatával alakíthatjuk ki a nekünk tetsző táblázat külalakot.

A táblázatokban elvégezhetők az alapműveletek is. Jelöljük ki az összeadandó cellákat, majd az Inspector Table paneljén kattintsunk a Format fülre. Ezen a Quick Formula legördülő menüből tudjuk kiválasztani a megfelelő függvényt. A táblázatba beírt számadatok megjelenéséről is dönthetünk, ezek a számok például összegek. Kijelöljük őket, majd az Inspector Table paneljén a Format fülön kiválasztjuk, miként jelenjen meg a számérték a cellában.

Az adatok azonnali megértését jobban segítik a grafikonok. Grafikont az Eszköz Sor Chart ikonjára kattintva adhatunk hozzá a dokumentumunkhoz. A megjelenő adattáblázatba kell beírni vagy bemásolni az ábrázolni kívánt adatokat. A sor és oszlopfejeket dupla rájuk kattintással tehetjük szerkeszthetővé.

Az Inspector Chart paneljén választhatunk más nézetet, akár 3D-st is, a grafikonunknak. A 3D-s megjelenést a 3D Scene fülön állíthatjuk be. Ne feledjük a jelmagyarázatot is láthatóvá tenni, e nélkül a grafikon nehezen értelmezhető.


PageMaker? Ventura? Ugyan...
A Pages-zel nem csak az irodai dokumentumokat tudjuk elkészíteni, de látványos brosúrákat, katalógusokat is. A Page Layout sablonok közt találunk hírlevél-, szórólap-, poszter és meghívó-sablonokat is. Kiválasztva a kívánatost, kattintsunk a Choose gombra!

Minden sablon több oldal-elrendezést kínál, van első oldal, több hasábos oldal, képpel illusztrált lap... Nem csak a Pageszel érkezett sablonokat használhatjuk, elkészíthetjük a sajátunkat is, amelyeket meg is oszthatunk barátainkkal, munkatársainkkal. A sablonok használata egyszerű, elég a vak szövegeket a sajáttal, a képek helyét a fotóinkkal lecserélni. A vak szövegeket egy kattintással kijelölve azonnal felülírhatjuk - a formázás megmarad. A képekre pedig a Média Böngészőből húzhatjuk rá saját fényképeinket. A képek automatikusan átméreteződnek a sablonnak megfelelően. A Pages-zel könnyen készíthetünk látványos kiadványt nagyon rövid idő alatt.


Stevem! Jobsom! Tördelek!
A Pages segítségével könnyen kezelhetjük az oldalakon átfolyó szövegeket. A szöveget magába foglaló téglalapot szövegdoboznak nevezzük. Ezek a dobozok mozgathatók és átméretezhetők. A Pages sablonjai számos szövegdobozt tartalmaznak. De bármikor saját szövegdobozt hozhatunk létre, ha az Eszköz Soron rákattintunk a Text box ikonra. Az így létrehozott szövegdoboz is szabadon átméretezhető. A szövegbevitelt azonnal megkezdhetjük, amint a szövegdoboz belsejébe kattintottunk. Kívülre kattintva befejeztük - de legalábbis felfüggesztettük - a szöveg bevitelt.

Ha egy szövegdobozba több szöveg lenne, mint belefér, a doboz alján kis plusz jel lesz látható. Egyik megoldás, ha megpróbáljuk nagyobb méretűre venni a szövegdobozt. A másik megoldás, ha összekötünk szövegdobozokat. Ekkor, ha az elsőbe nem fért be a szöveg, az tovább folyik a másodikba - ez a szövegfolyatás.

A szövegdobozok összekötését a doboz bal felső és jobb alsó részén látható kis kék nyilakra kattintva kezdeményezhetjük. A kattintás után a körzör nyíl mellett kis plusz jel lesz látható. Amint olyan szövegdoboz főlé visszük az egeret, amelyben a szövegünk folytatódhatna, annak kerete kékre változik. Ha megfelelő helyen vagyunk, elég egyet kattintanunk. A Pages az előző szövegdobozba nem fért szöveget a megklikkeltben folytatja, a két dobozt kék vonal köti össze jelezve, hogy itt bizony szöveg folyatás esete forog fent. A szövegfolyatás érintette szövegdobozok egymástól függetlenül mozgathatók és átméretezhetők - ez utóbbi esetben a szöveg a helytől függően áramlik a szövegdobozok közt. A folyatást úgy szüntethetjük meg, hogy a kék vonal egyik végét megragadjuk az egérrel, és kicsit arrébb vive elengedjük. Ekkor a szöveg nem vész el, csak a két szövegdoboznak nem lesz köze egymáshoz.


Körbefolyatás
A kiadvány készítés egyik kényes feladata a képek és szövegek megfelelő elrendezése, viszonyuk megadása.

Miután elhelyeztünk egy képet az oldalon, a kép kijelölt állapotában forduljunk az Inspector Wrap paneljéhez. Bejelölve az Object causes wrap négyzetet, a Pages tudni fogja, hogy a szöveg valamilyen módon körbefolyja a képet. A következő öt ikon közül választva dönthetünk arról, hogy balról, mindkét oldalról, jobbról, fentről vagy lentről folyjon a szöveg a kép körül. A Text Fit rész baloldali ikonját választva a kép téglalapját, a jobb oldali választása esetén a kép kontúrja mentén folyik a szöveg.

Az Extra Space határozza meg, milyen közel kerülhet a képhez a szöveg, illetve mennyire térjen el a háttértől.

Még! Még! Még!
A Pages-zel előállított dokumentumot nem csak kinyomtathatjuk, de más fájlformátumba - például PDF-be vagy Microsoft Wordbe - el is menthetjük, de akár közvetlen webes publikálásra is előkészíthetjük. A más formátumba történő mentéshez adjuk ki a File menü Export parancsát. A Microsoft Wordbe mentés a legegyszerűbb, csak fájlnevet kell adnunk.

A PDF mentés esetén megadhatjuk a mentésnél használandó képminőséget is, a Best a nyomtatásra alkalmas képet jelenti, a Good az emailes megjelenítéshez elég. Ez persze a fájl méretét is befolyásolja.

A Pagesben elkészített dokumentumot átadhatjuk az iWebnek is. Az iWeb a minden Macen megtalálható web-oldal szerkesztő program. Az átadott Pages dokumentum az iWeb használatával netről letölthetővé válik. Ha PDF-ként adjuk át, akkor csak megtekinthető lesz a Pages állomány a letöltő számára, ha Pages dokumentumként, akkor szerkeszthető marad.


Ferenczy Gábor
 

A lap tetejére


Alkalmazós írásaink