E-mail 


"Mi is az OpenType?"


Hangzott el a költôi kérdés az elôzô számban. Természetesen választ is kaptunk a kérdésre, valamint arra, hogy miért is jó nekünk, hogy kell telepíteni stb. Persze az OpenType betűformátumot piaci igény hozta létre, a szabvány kidolgozásánál azonban gondoltak a "hagyományos" tipográfusra is. Jelen írásomban ezekre a fogalmakra, illetve lehetôségekre szeretnék kitérni.

A digitalizált Gutenber-bibliát megtalálod, ha a képre kattintasz! Gutenberg érdeme nem csak az volt, hogy feltalálta a (szétszedhetô) nyomdabetűt, illetve a nyomdászatot. Az általa készített negyvenkét soros Biblia arról is híres, hogy a szöveg textúrája (a szedés "foltja" a papíron) tökéletes. Ezt úgy oldotta meg, hogy egy-egy betűjelbôl több variációt és betűkapcsolatokat (ligatúrákat) metszett, hogy az egyforma sorszélességet egyforma szóközökkel oldja meg. Utóda, Schöffer vezette be a szóközök szűkítését és bôvítését. Tulajdonképpen ez a technika öröklôdött, és így készül a sorkizárás a mai tördelôprogramokkal is. Ha jó minôségű és szép szöveget akarunk elôállítani, bizony meg kell küzdenünk a beprogramozott betűközökkel (track), kézzel kell egalizálnunk, nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag csak a komoly betűtervezô cégek fordítanak gondot ezeknek az értékeknek a korrekt beprogramozására.

Ráadásul napi probléma, hogy nagyon sok betűtípus nem tartalmazza az ékezetes ô, ű, í stb. karaktereinket, amelyeket ezután nekünk kell "magyarítani". Tipográfiát tanult ember számára nem kellemes látvány, amikor az operátor Fontographerral magyarítja a betűt, ami legtöbb esetben annyiból áll, hogy az é betűrôl áthúzza az ékezetet, megduplázza, és kész is van például az ô betű. A betűközök egyenletessége esztétikai, valamint olvashatósági követelmény, és ezt nehéz elérni a jelenlegi tördelôprogramokkal, használjunk akár Type1, akár TrueType betűtípust.

Nos, mint látjuk, elég sok probléma vár(t) megoldásra. Vajon az OpenType javít ezen a helyzeten? Jelentem, nagyon sokat javít, nem önmagában, hiszen a lehetôségek kihasználására szükségünk van az azokat támogató programra. Ilyen jelenleg az Indesign 2.0-ás verziója, amelyet OS X alatt, Adobe OpenType betűkkel sikerült kipróbálnom.

Egy OpenType betű 65 000 karakterbôl állhat, ezeket a karaktereket "glyph"-nek hívjuk. Ebbe bôven beleférnek a speciális ékezetes karakterek, a szláv, ill. cirill és görög betűalakok is, nem beszélve a számokról, kiskapitális, amint a fenti ábra mutatja. Érdemes megnézni a bennünket érintô ékezeteket is: látható, hogy már nem kell "magyarítani" a betűt. Az InDesign javára írható az optikai egalizálás is. Míg a QuarkXpress a betűbe beleprogramozott távolságot (track), illetve az alámetszést (kerning) alkalmazza, addig az InDesign optikai egalizálást használ, amivel sokkal egyenletesebbé teszi a szövegünket.

Az OpenType karaktermenüje külön kiegészítést kapott. Nézzük, mit választhatunk!

Discretionary Ligatures
A ligatúra betűkapcsolatot jelent, eddig is használtuk, például fj, fi, ffi kapcsolatokban. Újdonság itt a különleges betűkapcsolat (ű, űx).Esztétikai funkciója van, utánozza a kézírást, és könnyíti az olvashatóságot.

Swash
Hasonlít az elôzôhöz, kis átnyúló betűtalpacskák díszítik a szöveget. A kiskapitális (SmallCaps) nagybetű (verzál) alakú betű, a kisbetű méretével. QuarkXpressben helytelenül beállíthattuk a kiskapitális-képzést, ez gyakorlatilag a nagybetűt kicsinyítette le, ami nem helyes, mert ezáltal a betűvonalak vékonyabbak lesznek. Ha igazi kiskapitálist akartunk használni, meg kellett vásárolni a betűnek ezt a változatát. OpenType esetében benne van (elfér a 65 000 karakter között), úgyhogy nincs más dolgunk, mint használni.

Számok használata esetén is vannak választási lehetôségeink. Egyrészt a XVIII. századig ún. ugráló számokat használtak, késôbbiekben tértünk át a nagybetűnél kissé alacsonyabb, ám egyforma magasságú számokra. Igényesebb tipográfiánál szükségünk lehet rá, hasonlít a kisbetűhöz, van középmérete, le-és felnyúló szára. Az opció neve: Proportional Oldstyle.

Apropó, számok! Nem mindegy, hogy táblázatokba, tartalomjegyzékbe, illetve képletekbe milyen számokat használunk. A verzál számokat táblázatban egalizálni kell, mert a szélességük egyforma. Ebben segít nekünk a Fractions, a Tabular Lining, Tabular Oldstyle és a Proportional Lining.

A karakterkészlet részei a felsôindex, alsóindex és a kitevô is. Ezeket a funkciókat úgy használtuk eddig, hogy lekicsinyítettük a betűt, ami tipográfiailag nem helyes megoldás. Igényes betűtervezô megtervezi ezeket (emlékezzünk, az Adobe Fontfolioban ez volt az ‚Expert' betűtípus, tehát a speciális karaktereket külön állományban kellett tárolni), itt a Superscript, Subscript, Numerator, Denominator opciókkal választhatjuk ki.

Az OpenType tartalmazhatja a vastagsági, szélességi és stílusváltozatok (igazi tipográfiai változatok!) fokozatmentes képzésének lehetôségét .Az eddigi gyakorlat a félkövér, illetve a kurzív használata volt, például a keskenyített betűt külön állományban találhattuk. Az igényes tipográfiához szükségünk volt az "expert" változaton kívül a "multiple master" betűváltozatra. Mindez egy állomány - egy betűcsalád egy fájlban -, ráadásként a család tartalmazhat címrendszerhez való betűket. Eltérô szélesség, eltérô betűstílus - mégis egy betű!

InDesignban kétféleképpen választhatjuk ki: vagy van a betűcsaládban egy ***Caption vagy Subhead nevű betű, vagy az OpenType választékból a Titling Alternates. Természetesen akkor, ha az adott betűben léteznek ezek a karakterek (glyph-ek).

Mint látható, az OpenType használatával igényes tipográfiát készíthetünk, ha ...

Merthogy ez nem minden esetben igaz. Elsôsorban nem minden betű tartalmazza az összes extra karaktert. Az Adobe általában a Pro jelzéssel illeti azt a betűcsaládot, amely minden OpenType-ra jellemzô jelet tartalmaz, természetesen ez más betűtervezô cégnél eltérhet. Szintén rossz hír, hogy a QuarkXpress jelenleg nem tudja kihasználni e betűtípus lehetôségeit, egyszerű PS betűnek tekinti, ráadásul nem tudjuk használni a magyar ékezeteket. Ígéretük szerint a következô, 6-os verzió támogatni fogja. Hiszen mindenféleképpen ez a jövô, akár nyomtatásról, akár elektronikus felhasználásról beszélünk. És semmi nem ment meg bennünket attól, hogy egyre igényesebb kiadványokat készítsünk.


Veres Róbert


A lap tetejére